[Ur nummer: 05/2004] Stefan Hall, Livs klubbordförande på Procordia i Kumla sitter fortfarande i förhandlingar om övertalighet. Företaget ville stycka upp tur-ordningskretsarna i en för underhåll och en för produktion, men det kommer klubben inte att gå med på.
– Vi ser det som en helhet. Hur många som behövs på underhåll beror ju på hur stor produktion vi har.
Både Stefan Hall och klubb-ordföranden på Ekströms i Örebro, Johan Torgå, är besvikna på företaget.
– De har velat lägga munkavel på oss under förhandlingarna, men det har vi naturligtvis inte gått med på. Vi måste kunna informera våra medlemmar hur och när vi vill, säger Stefan Hall.
Han anser att varslet på 46 personer är för stort.
Visserligen är varslet fördelat på två fabriker, Kumla och Örebro, men vi anser att det är en panikåtgärd. Tidigare nedskärningar inom koncernen har varit överdrivna och lett till att företaget numera är tvunget att hyra in till exempel elektriker till en mycket högre kostnad, 312 kronor i timmen mot 200 kronor i timmen.
– Vi kan gå med på att det finns en övertalighet men inte alls så stor som företaget vill göra gällande, menar Stefan Hall.