Parterna långt ifrån varandra trots gott klimat

Avtalsrörelsen är i full gång. Livs har hittills haft ett par kansliöverläggningar med Livsmedelsföretagen, Li. Förhandlingsdelegationerna har samlats. De stora stötestenarna är arbetstid, OB-tillägg och lägsta löner.

[Ur nummer: 02/2007] – Vi befinner oss än så länge ganska långt ifrån varandra. Samtalen förs dock i ett bra samtalsklimat, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande
och ansvarig för avtalsfrågorna, som anser att utgångsläget är bättre än vid avtalsrörelsen 2004.
– Det tillstår nog alla, säger han.
Livs lämnade strax före jul över en lång kravlista till Li. Överst står kravet på ett nytt pensionsavtal Det är ett så kallat hårt krav som Livs driver tillsammans med LO, och en uppgörelse krävs innan andra avtal tecknas.
Överst på arbetsgivarnas lista står arbetstidens förläggning. Det som arbetsgivarna vill är att ta bort så mycket det bara går av OB-tillägg och röda dagar. Syftet är att produktionens behov ska bli mer styrande. När det gäller lönerna så har arbetsgivarna inte presenterat några siffror. De har tillstått att det finns ett löneutrymme.
Avtalsdelegationerna för Livsmedel och Bageri har haft ett första möte. Ett heligt krav för dessa båda delegationer är höjningen av lägsta lönerna. Ett kontroversiellt krav sett ur arbetsgivarnas perspektiv som menar att det kommer att kosta för mycket pengar.
* Vad har du för förhoppningar när det gäller möjligheterna att komma överens?
– Det som är avgörande är hur nära vi kan komma varandra i våra olika hjärtefrågor.
* Vilken betydelse hoppas du att Livs Arbetsmiljökontroll 2006 får i avtalsrörelsen?
– Jag tror att den kommer att påverka våra krav. Kontrollen visar att vi har belägg för vår kritik. Bevisligen har inget hänt på tre år trots en bra skrivning i avtalet. Det måste därför vässas ytterligare, säger Gerald Lindberg och fortsätter:
– Det borde också ligga i arbetsgivarnas intresse att avsevärt förbättra arbetsmiljön med tanke på konkurrensen om kompetent personal. Själv kan jag inte med gott samvete rekommendera ungdomar att söka sig till livsmedelsindustrin med tanke på de taskiga förhållanden som råder när det gäller löner, arbetsmiljö och snål bemanning.