[Ur nummer: 02/2009] Som papperslösa räknas både de som fått avslag på sin asylansökan och de som aldrig kontaktat myndigheterna när de kommit hit. De saknar giltiga personnummer och arbetstillstånd, och kan därför inte ta del av de trygghetssystem som finns i landet, som skola, sjukvård och försäkringar. Det finns inga tillförlitliga siffror på hur många människor som lever i Sverige utan att ha asyl eller uppehållstillstånd.
För mer information om det fackliga centret, se deras hemsida:
www.fcfp.se