Gudomliggjord eller undangömd – det finns en mängd olika föreställningar kring graviditeten. I en ny bok tar Ulrika Lorentzi upp den komplicerade frågan. Och hon menar att vi måste börja se annorlunda på föräldraskapet.

[Ur nummer: 02/2009] När Ulrika Lorentzi, före detta redaktör för tidningen Bang, blev gravid första gången var hon rädd att bli uppslukad. Normen kring hur man ska vara som gravid, som mamma, var så stark. Samtidigt var hennes graviditeter en unik upplevelse, som hon tycker det är viktigt att sätta ord på. Det gör hon också, i den nya boken Något bara kvinnor kan. Normer, biologi och graviditet (Atlas).
– Jag ville lära mig mer om graviditeten men också hänga upp en teoretisk diskussion om normer och skillnad på något konkret, säger hon.

”Uteslut inte männen”
Helt enkelt att skriva om graviditet är det inte. Det kan lätt bli att välja sida, att antingen hylla det ”typiskt kvinnliga” eller att förneka skillnaden mellan män och kvinnor. Ulrika Lorentzi menar att man måste diskutera den kvinnliga erfarenheten av att vara gravid, men utan att utesluta männen.
– Mäns bidrag till graviditeten glöms nästan bort. Män och kvinnor borde känna lika starkt att här kommer ett barn, säger hon.
I dag bygger också socialförsäkrings- och pensionssystem på att män och kvinnor delar lika på ansvaret för hem och barn. Men idealet om jämställda föräldrar är inte uppnått, menar Ulrika Lorentzi. Hon tycker mer behöver göras för att stärka pappors känslomässiga band till sina barn.
– Man måste ändra föräldraförsäkringen så att båda föräldrarna är hemma när barnen är små, säger hon.

”Lagen fastlåst vid biologin”
Att ge liv handlar inte bara om biologiska förutsättningar – utan också om föräldraskap. I boken pekar Ulrika Lorentzi på att flera par nu säger att ”vi är gravida”. Hon lyfter också fram samkönade par eller personer som inseminerar eller adopterar. De tar hand om barnet, och sörjer för dess behov, en minst lika viktig del.
– Finns det fyra personer som är involverade i att skaffa ett barn borde de bli föräldrar allihop. Man kan inte helt lämna bio?login, men lagstiftningen behöver inte vara så fastlåst, säger Ulrika Lorentzi.