– Vi har investerat 25 miljoner på 2,5 år. Det har varit en tuff tid. Nu har vi tillräckligt med intäkter för att fortsätta investeringarna utan att behöva låna, säger Anders Lundbladh som är platschef på Ugglarps.

[Ur nummer: 03/2009] Stora investeringar i hängande skållning, chockkylning och kyltunnel har gjorts för att klara kundkraven som blir allt tuffare.
Två stora projekt är planerade för 2009.
Ett sådant är utbyggnad av stallet, där kapaciteten ska fördubblas. Det andra är en investering i pallning och packning med en ny multivac som redan är igång.
– Dialogen med den nye ägaren är mycket bra, säger han. Vi ökar hela tiden våra volymer. Vi är uppe i 3 800 grisar i veckan, förut slaktade vi 3 100.
* Och i jämförelse med Danish Crowns slakteri i Danmark?
– Då är det ju en spottstyver, helt klart, säger han och tar upp kalkylatorn för att räkna hur lång tid det tar för det största danska grisslakteriet att göra veckoproduktionen på Ugglarps.
– Det tar två timmar, säger han.