[Ur nummer: 02/2010] Samarbetet mellan Coca-Cola och Spendrups inom distributionen har vidgats från att bara gälla Gotland och Norrland till hela Sverige. Följden blir nedläggning av Coca-
Colas depåer i Jönköping och Göteborg.
– Vi tyckte inte att det var bra och försökte räkna på det för att bevisa att det skulle vara bättre att behålla depåerna, framförallt Göteborg som är så stort, men vi lyckades inte, säger Johan Claesson, Livs ordförande i Coca-Colas koncernfack.
I Jönköping sägs fem chaufförer upp. För en av dem blir det pensionslösning. Övriga får söka nya jobb. I Göteborg är åtta chaufförer uppsagda. Där blir det fem nya jobb på Spendrups.
– Vi har försökt hävda att det är övergång av verksamhet, men det sprack på att det bara är volymerna som tas över.
Spendrups har sagt att Coca-Colas chaufförer har bra kompetens och är välkomna att söka de lediga jobben.