Förra numret av Mål & Medel, där vi utförligt berättade om kampanjen ”Vi är de 53!”, hade knappt nått läsarna när vi fick det glädjande beskedet att en lokal uppgörelse hade gjorts och att samtliga sparkade arbetare fått jobben åter.
Kampanjen, som sjösattes på ILUs 26:e världskongress, var med andra ord framgångsrik. Arbetarna lyckades i sin kamp, mycket tack vare internationellt stöd och inte minst från Livs.
Det här visar på betydelsen av facklig solidaritet över nationsgränserna. Nestlé är världens största livsmedelsföretag. Går det att rå på ett företag av denna storlek så är ingenting omöjligt.

Men helt klart är det stora utmaningar som världens livsmedelsarbetare står inför, framför allt när det handlar om kampen mot osäkra jobb. Dessa jobb blir allt vanligare och utgör ett hot mot den fackliga styrkan eftersom det försvårar eller till och med hindrar medlemsrekrytering.
Inför IUL:s kongress genomförde sekretariatet en enkätundersökning om de osäkra anställningsformernas inverkan. Av svaren framgick att fackföreningar världen över hade liknande erfarenheter när det gäller osäkra jobb: bristande anställningstrygghet, avsaknad av fackliga rättigheter och försämrad förhandlingsposition.
IUL, livsmedelsarbetarnas globala yrkesfack, har länge fört en medveten facklig kamp för att omvandla osäkra
jobb till fasta anställningar.

I några fall har IUL använt OECD-riktlinjernas möjligheter till klagomål för att tvinga företagen till förhandlingsbordet. Riktlinjerna omarbetades förra året så att de blir mer användbara tack vare de utvidgade kapitlen om anställning och mänskliga rättigheter. Och när det varit befogat så har IUL genomfört noga planerade internationella kampanjer.
Det har gett resultat. Unilever anmäldes till den brittiska kontaktpunkten för brott mot OECD:s riktlinjer för företag. En kampanj kallad Casual-T drogs igång som mobiliserade globalt stöd för de tillfälligt anställda på Unilevers fabriker i Rahim Yar Khan och Khanewal i Pakistan.
Det ledde 2010 till att två omfattande avtal skrevs mellan IUL och Unilever på global nivå. Avtalen skapade hundratals fasta jobb för kontraktsanställda och tillfällig personal på båda fabrikerna.

Tillfälliga eller osäkra jobb är ofta jobb utan rättigheter. Fasta jobb, det vill säga tillsvidareanställningar, innebär en trygg inkomst och rättigheter.
I Rahim Yar Khan blev det mycket konkret vad den fackliga segern innebar.
Unga arbetare kunde nu börja planera för framtiden och inom en månad hölls 19 bröllop och ett år senare föddes nio barn som i folkmun kom att kallas för IUL-barn. Det här berättar Hidayat Greenfield, IUL:s vice regionalsekreterare i Asien, mycket målande när jag träffar honom i samband med IUL:s kongress i Genève.

Vad gäller Unilevers fabrik i Doom Dooma, i den indiska provinsen Assam, så fortsätter kampen. I fem år har arbetstagare förnekats rätten att fritt välja facklig tillhörighet, samt förvägrats rätten till facklig representation vid förhandlingar om anställningsvillkor. IUL ha återigen skickat ett klagomål till den brittiska kontaktpunkten för brott mot OECDs riktlinjer.