– Vi har inte fått någon uppgift från Kronfågel om hur snabbt det går, men man kan absolut tänka sig att den höga hastigheten är ett problem, säger Christina Nyman, länsveterinär på Länsstyrelsen i Södermanland.

Hon har själv varit på Kronfågels slakteri i Valla och sett hur snabbt det går.
– Att stå där och vara fokuserad och se de här kycklingarna som passerar och då lägga märke till om någon är ostucken är inte lätt. Jag kan förstå att det är svårt att hinna med. Det har jag full förståelse för.
Det som hänt är att Livsmedelsverkets veterinärer på slakteriet i Valla slagit larm genom att skicka kontrollrapporter om avvikelser till Länsstyrelsen i Södermanland som är tillsynsmyndighet vad gäller djurskydd.
– Det är vi som tar tag i saker som inte stämmer och i det här fallet har det varit ostuckna kycklingar.
Slakten av kycklingar går till så att de bedövas med koldioxid. Sedan avlivas de genom att man skär halsen av dem. Det är i detta moment som det missats. Ett litet antal fåglar har inte fått halsen avskuren och då räknas de som bedövade.
– Även om metoden är effektiv så är det inte så att alla kycklingar blir bedövade ordentligt. Det finns en risk att en kyckling vaknar upp och i sådana fall skulle den vara vid medvetande när den skållas.
Det är alltså frågan om en risk för lidande.
– Vi har aldrig sagt att kycklingarna känner smärta utan det vi sagt är att det finns en risk för det när man gör på det här sättet.

• Kronfågel säger det rör sig om cirka 150 ostuckna kycklingar av drygt 20 miljoner. Verkar det stämma?
– Det vet jag inte eftersom vi inte fått några rapporter från Kronfågel om antalet. Vi har gått på veterinärernas rapporter om vad de sett.
Ett föreläggande om vite på 10 000 kronor per ostucken kyckling och tillfälle är satt. Kronfågel ska också komma in med en lista på åtgärder som de vidtagit för att komma till rätta med problemet.
– Kronfågel har en nollvison för ostuckna kycklingar och då ska de komma så nära som möjligt.
Gunnar Brulin
Hans Olof Wiklund