Förbundsstyrelsens förslag till nytt avgiftssystem där den som tjänar mer ska betala mer och den som

tjänar mindre ska betala mindre föll efter livlig debatt.

Jolan Wennberg, Livs andre ordförande, förklarade att syftet med det nya inte var att ta in mer pengar till förbundet utan att göra systemet mer solidariskt och rättvist. 

Det nuvarande med fem avgiftsklasser håller på att tjäna ut eftersom nästan alla ligger i högsta eller näst högsta klassen. Det nya skulle ha större spridning och innehålla nio avgiftsklasser. 

Många ombud gick upp och talade mot förändringen.

Moez Hassen, ombud från Dafgårds, sa att de diskuterat förslaget på ett medlemsmöte och på raster.

– De flesta av mina arbetskamrater tycker att facket är jättedyrt och att vi har för låga löner. 

Istället för att införa nya avgiftsklasser var hans förslag att förbundet i kommande avtalsrörelser tar strid för högre löner och i den striden även använder sig av strejkvapnet. 

– Jag och mina arbetskamrater tycker att det är viktigt att kräva bättre löneökning. När vi har bra löneökning kan vi tala om ett nytt avgiftssystem.

För den som genom arbete på obekväma arbetstider, nätter och skift, höjer sin lön skulle fackavgiften i det nya systemet bli riktigt hög, 750 kronor i månaden, men då är också lönen relativt hög, 34 000 kronor i månaden.

Hans Heidenholm, ombud från Skruf Snus, sa att en tredjedel av hans medlemmar skulle lämna Livs om avgiften höjdes.

– Med klubbens påtryckningar måste jag säga nej. Det är avslag som gäller.

Förslaget föll med 99 röster mot 88 (4 avstod).