Johan Ljungquist, vd och grundare av Gårdsfisk, är stolt över företagets koncept som är unikt på marknaden. Det är den enda fisken som föds upp på land och är klimatkompenserad. Foto: Gårdsfisk

Gårdsfisk har förflyttat uppfödningen av fisk från hav till land. Företaget är inne i en expansionsfas och snart föds deras fisk upp på 14 gårdar i Sverige.
– Jag tror att det bor en entreprenör inom oss alla. Men de som lyckas är de som besitter extra energi, säger Johan Ljungquist, vd och grundare.

Johan Ljungquist visste redan som ung att han ville bli marinbiolog även om det också fanns ett litet sug mot en hockeykarriär.
– Jag var ganska duktig i hockey och det ansågs väl lite tuffare att spela hockey än att vara intresserad av havet, säger han och skrattar.
Men det blev naturtekniska programmet på gymnasiet och sedan en universitetsexamen som ledde fram till marinbiolog. Johans intresse för att producera mat mer hållbart kom efter att han arbetat i fiskfabrik i Norge.
– Då fick jag se vilka miljöproblem fiskenäringen bidrar till.
Allt startade med att Johan Ljungquist träffade Mikael Dessalles, affärsutvecklare lantbruk och grundare, år 2009 genom ett studentprojekt som handlade om urban fisk- och växtodling. Mikael är civilingenjör och han brinner för tekniska lösningar inom vatten och energi.
– Visionen om att producera världens mest hållbara fisk och förändra svensk livsmedelsproduktion startade då. Ganska snart insåg vi att livsmedel ska produceras där de alltid har producerats, nämligen på landsbygden, berättar Johan Ljungquist.
De visste vad de ville skapa och vart de ville nå men vägen dit har varit allt annat än enkel för två studenter med knappt något kapital.

2013 startades Gårdsfisk och ”Gretagården” är idag en modern fiskuppfödning och fundamentet i verksamheten.
Johan vill slå ett slag för att det finns ekonomisk hjälp att få om man går och bär på en idé.
– Landsbygdsfonden och Havs- och fiske-fonden finansierar sådana projekt som vi driver vilket är en fantastisk möjlighet för nystartade företag. De fungerar bra men problemet är att ansökningsprocessen upplevs som krånglig och svår av många och pengarna tar snabbt slut. Jordbruksverket, som beviljar stöden, säger att de ibland får in ansökningar skrivna på kollegieblock. Att vår ansökan antogs beror främst på att det var ett bra projekt men det hjälpte nog att vi båda är akademiker, vi hade lätt att förstå ansökningsprocessen.
Gårdsfisk koncept är helt unikt på marknaden. Det är den enda fisken som föds upp på land och är klimatkompenserad.
De har lyckats skapa ett fiskuppfödningssystem utan utsläpp och negativ miljöpåverkan och en ny näring på landsbygden.
– Ett system där vi kan kontrollera vattenkvalitén, energianvändningen och omhänderta all den övergödning som en fiskodling vanligtvis bidrar med. Och så tar vi vara på fiskgödseln och återanvänder den på jordbruksmarker, säger Johan Ljungquist.
Fiskarna som företaget föder upp är rödstrimma, Svart rödstrimma och clarias, en ålmal. Det är varmvattenlevande sötvattensfiskar som är växtätare, så kallade betare.
Uppfödningen sker i bassänger/tankar där det 27-gradiga vattnet hela tiden pumpas runt. Varje bassäng/tank är 15 kubikmeter stor och uppfödningen ger 60 kilo fisk per kubikmeter.

Johan är tveksam till flera av de andra aktörer som föder upp fisk på land.
– De har egentligen bara lyft upp havet på land, miljöproblemen kvarstår. De odlar till exempel lax i saltvatten i anläggningar som är jättedyra att bygga. Landbaserad lax ligger på cirka 150 kronor kilot jämfört med 45 kronor om den föds upp i havet. Det kommer bli en utmaning att sälja den.
– Det är synd att inte fler gör som vi och flyttar in vattenbruket i jordbruket. Där har man nytta av den gödsel som är en biprodukt av all djurhållning, den som inte hör hemma i havet, sjöar eller i kommunala reningsverk.
Gårdsfisk vision är ”Hav i balans”.
– Vårt bidrag är att producera mer av världens mest hållbara fisk för att det ska finnas hållbara fiskalternativ. Men det finns för få marinbiologer som får bestämma. Politiker besitter inte vår kunskap och tyvärr tänker de också alldeles för kortsiktigt, säger Johan Ljungquist.

18 miljoner kronor omsätter företaget idag men nu startar en expansionsfas med fler gårdar och nya produkter. Vecka 45 presenterades produkterna för Lidl och sedan tidigare finns Gårdsfisks sortiment listat hos Ica, Axfood, Bergendahls och City Gross.
Förutom nya produkter satsar Johan och Mikael på försäljningsdelen.
– Vi kan idag leverera fisk till hela landet och arbetar just nu intensivt med att nå ut bredare med försäljning. I dagsläget är det nästan en slump var vi dyker upp. Vi har inte någon försäljningschef utan den uppgiften ligger på mig.

Om fem år hoppas och tror Johan att Gårdsfisk det självklara valet när det kommer till svensk fisk.
– Vi producerar redan världens mest hållbara fisk. Men om fem år har vi ett helt brett produktsortiment, med flera färdiga produkter direkt för pannan.
Om tio år spår han att Gårdsfisk är på gång med sin internationella resa.
– Nu vet vi att systemet fungerar, att det är skalbart. Det kan införas i aktiva jordbruk. Då hoppas jag att vi är en naturlig del av lantbruket och att vårt koncept finns i länder som har samma utmaningar i jordbruket, som till exempel Holland, Danmark och Finland.
Han och Mikael är kvar i företaget då, tror han.
– Ja, det är ju detta vi älskar och brinner för men då hoppas jag att jag inte är vd utan ägnar mig på heltid åt affärsutveckling.

Hos Gårdsfisk arbetar 23 personer, inklusive Johan och Mikael, sen genererar varje lantbrukare/gård en till två arbetstillfällen. I dagsläget sker uppfödningen på två gårdar men ytterligare tolv gårdar kommer att starta uppfödning inom kort.
De flesta anställda arbetar kontorstid men det förekommer såklart även jour och skift eftersom det handlar om levande djur. När det gäller arbetsmiljön förekommer en del tunga lyft, med fiskhåvar.
– Det är en del manuella moment eftersom vi varit osäkra på hur maskiner skulle fungera i vår verksamhet. Tittar man på kycklinghanteringen har det ju framkommit att maskinerna ibland skadar djuren, det vill vi undvika.
– Vi arbetar kontinuerligt med arbetsmiljön både vad det gäller hantering av kemikalier, lyft och individens egenansvar.
– Vi har investerat i maskiner som skär fisk. Jag vet efter mina år i Norge, när jag skar fisk manuellt i fem år, hur tufft det är för handlederna.

Fakta: Johan Ljungquist

• Familj: Tre barn.
• Ålder: 40 år.
• Bor: Skåne.
• Favoriträtt: Smörstekt rödstrimma med potatis och romsås. Eller våra nya fiskköttbullar, en helt ny produkt färdig för pannan.
• Förebild: Jag och Mikael svarar jag då. Vi gör vårt bästa för att vara förebilder och vill visa att hårt arbete lönar sig.
• Branschutmaning: Det är för mycket fokus på kapital och på att sänka produktkostnaderna istället för att drivas av att minska mängden kilowattimmar. Risk för att det kommer in en oseriös aktör som hävdar att de har noll utsläpp fastän sanningen kan vara något annat. Det kan straffa oss seriösa.
• Bolagsutmaningar: Att vara ett bolag i framkant och göra resan från liten till stor, att få organisationen att växa i takt med mängden fisk.