Här vilar en svensk arbetare

Stupad i fredstid

Vapenlös, värnlös 

Arkebuserad av okända kulor 

Brottet var hunger 

Glöm honom aldrig” 

Storstrejken, första maj, allmän och lika rösträtt och skotten i Ådalen, det är bara en del av vår historia, en historia man inte längre pratar om. 

För många är de rättigheter vi har idag en självklarhet, men få känner till det hårda arbete som ligger bakom det “självklara”.

När man inte längre pratar om det, när det glöms bort, det är då jag tror att det kan bli farligt. För att kunna förstå meningen med arbetarrörelsen och ett medlemskap i facket tror jag att det är viktigt att känna till hur det en gång har varit och hur illa det faktiskt kan bli.

I skolan fick jag lära mig om Nazityskland, Gustav Vasa och Stockholms blodbad men vi fick ingen undervisning i arbetarrörelsens historia. En kunskapslucka som många har idag. 

Kollar man på skolverkets hemsida under årskurs 7-9 så står det att man ska gå igenom framväxten av det svenska välfärdssamhället, prata om olika folkrörelser, exempelvis kampen för allmän rösträtt. 

Man kan tycka att när man pratar om kampen för allmän rösträtt och välfärdssamhället så borde det vara en självklarhet att undervisa om arbetarrörelsen. För mig blir det konstigt att prata om det svenska välfärdssamhället men inte kampen som ligger i grund till det. 

Vi vet alla hur bristen på kunskap kan påverka samhället på ett negativt sätt. Vi lär oss om Nazityskland bland annat för att det är en del av vår historia men också för att det inte ska upprepa sig. 

När tidningen Arbetet granskade gratis läromedel skolorna får från Svenskt näringsliv och Arena skolinformation så ser man att innehållet skiljer sig mycket åt. Två helt olika sorters syn på arbetsmarknaden presenteras. Materialet innehåller åsikter istället för fakta. Det innebär att eleverna får helt olika budskap.

Men ska det få vara så?

Att svenskt näringsliv skriver vår historia, lär ut vår historia?

LO jobbar aktivt med skolinformation men jag är rädd för att det inte räcker. Unga människor kommer till sitt första jobb utan att veta vad ett fackförbund är och ännu mindre vad de står för eller jobbar med. Jag tror att det är viktigt att man på ett tydligare sätt i läroplanen lyfter fram arbetarrörelsens historia.

Det är en del av svensk historia och bör därför anses som viktig. 

Vår historia är vår, låt ingen annan skriva den. 

Fakta: Tankar i arbetet

Magnus Fagerholm

• Ålder: 26 år.  

• Civilstånd: Förhållande. 

• Arbete: Anställd som industrielektriker på Orkla Foods Eslöv, arbetar just nu 100 procent i projektet Medlemsnära för Livs. 

• Fritidsintressen: Träffa familj och vänner. 

• Bok jag läser: Sagan om Isfolket av Margit Sandemo. 

• Musik: Lyssnar på det mesta.  

• Nyligen sett: The 100. 

 • Mat: Älskar att laga mat jag inte lagat innan, spelar ingen roll vad.