”Medlemsnära”, medlemrekrytering och demokratiutveckling, ska fortsätta med ny kraft inom Livs under den kommande kongressperioden på fyra år.

Det fattade förbundets kongress beslut om i oktober.

Vid förbundsmötet den 7 december togs beslut om hur organisationen för Medlemsnära ska se ut och vilka aktiviteter som ska genomföras under 2022.

– Vi rekryterar många, men totalt sett tappar vi medlemmar. Vår organisationsgrad ökade under förra kongressperioden, men rasade ner lite om vi jämför våren 2021 med hösten. Det beror på att företagen har börjat anställa folk igen, men vi har inte hunnit rekrytera dem. Vi behöver en riktad insats för att få igång rekryteringen – och det behöver vi göra på både arbetsplatser med klubb och där man saknar klubb, säger Solweig Larsson, tredje ordförande i Livs.

Hon berättar att man gjort ett omtag kring arbetet under det senaste året och testat sig fram olika metoder för att tillsammans med klubbarna öka både medlemsrekrytering och demokratiutveckling.

Två centrala ombudsmän är ansvariga och en ombudsman i varje region ska nu ha ett extra ansvar för Medlemsnära. Ett antal förtroendevalda ska frikopplas och göra besök hos klubbar på företag och ta samtal med nya medlemmar och blivande medlemmar.

– Det har blivit tydligt att när vi syns och hörs på arbetsplatsen, då finns vi och då händer det saker, säger Solweig Larsson.

I kombination med medlemsrekryteringen ska man också öka demokratin i förbundet.

– Vi har ju en väldigt platt organisation och därmed också ett stort inflytande i de demokratiska forumen på ett annat sätt än många andra förbund – bland annat är ju alla våra klubbar representerade på vår kongress, vilket vi är det enda förbund som har. 

Men det handlar inte bara om kongressbesluten, menar Solweig Larsson, utan också om medlemmarnas delaktighet i verksamheten som sker på arbetsplatserna och de beslut som fattas där. 

– Det innebär vi måste få medlemmarna att vara aktiva i organisationen – det räcker inte med att bara vara medlem. Då tvingas vi gissa vad som behövs och vilka krav som finns.

Livsmedelsarbetareförbundets kongress hålls var fjärde år och förbundsmötet två gånger om året, vår och höst. Förbundsmötet fattar bland annat beslut om verksamhetsplan, budget och årsberättelse.