Nu finns Svenska plattformen för riskgrödor, ett initiativ som ska leda till en mer hållbar produktion av exempelvis soja och palmolja.
Plattformen som lanserades under våren syftar till att bidra till en mer hållbar produktion och konsumtion av riskgrödor genom branschöverskridande samverkan, kunskapsutbyte och gemensamt ansvarstagande.
Med riskgrödor avses jordbruksprodukter som är svåra att ersätta och som
tillverkas på ett sätt som kan medföra oacceptabla risker för miljön eller för de människor som berörs av produktionen. I ett första steg kommer produktionen av soja och palmolja att stå i fokus.
– Frågan om riskgrödor är mer aktuell är någonsin, säger koordinatorn Miriam Thunborg. Soja och palmolja är redan kopplade till en rad risker så som klimatförändringar, avskogning, minskad biodiversitet och kränkningar av mänskliga rättigheter. Till detta aktualiseras nu ytterligare utmaningar kopplat till effekterna av kriget i Ukraina.
Bakom initiativet står Axfoundation tillsammans med WWF Sverige, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och ett 20-tal andra organisationer och företag.
Annika Goldhammer