Mål & Medel har pratat med några medlemmar för att ta reda på hur de ser på sina möjligheter att vara kvar i arbetslivet till pension. 

Arbetsmiljöverket presenterad nyligen en rapport som visar att 15 procent av de tillfrågade kvinnorna och 11 procent av männen, i åldrarna 50–65, inte kommer att orkar jobba fram till pension. Det är en ökning med fyra procentenheter mellan åren 2011–2019. 

Värst är situationen inom utbildningsyrken, vård, omsorg och byggbranschen. Men utmaningarna finns även inom livsmedelsbranschen, där obekväma arbetstider, hantering av farliga maskiner och statiska arbetsuppgifter är en del av den verklighet många har att förhålla sig till, år efter år. 

Daniel Jansson, 42, som arbetat på Spendrups sedan han var 20, jobbar i treskift med olika arbetstider varje vecka. Antingen mellan 06.00-14.00, 14.00–22.00 eller 22.00–06.00. 

• Tror du att du kommer orka jobba till pension? 

– Nej, inte med de här skiften, det sliter otroligt mycket på kroppen. Det värsta är att arbetsgivaren inte har något annat att erbjuda, säger han. 

När det gäller arbetsuppgifterna är Daniel mer positiv: 

– Det är treskiften som ställer till det. Vad gäller arbetsuppgifter kan vi byta avdelning efter ett tag, men det är skiften som inte funkar. En lösning skulle vara skift om fyra veckor i stället och att man då får en vecka för återhämtning. 

Lena Tönnberg, 55, som sedan 2017 arbetar som teamledare inom charkindustrin på Hemgården, är mer öppen för att orka jobba fram till pension. Hon menar att det viktigaste är att få rätt hjälpmedel på arbetsplatsen och att ha möjlighet att rotera mellan maskinerna. 

– Arbetsuppgifterna blir ju enformiga om vi inte roterar runt. Då kan ju förslitningsskador i nacke, axlar och rygg bli ett problem. Men jag anser inte att mitt jobb är slitsamt. Vissa dagar är det tyngre och andra lättare.  

Andreas Marklund, central ombudsman på Livsmedarbetareförbundet med ansvar för bland annat arbetsmiljö, tycker att Arbetsmiljöverkets rapport ger oroväckande signaler, samtidigt är han inte förvånad. 

– Vi jobbar mycket med att få arbetsgivarna att arbeta mer långsiktigt med arbetsmiljön för att underlätta för våra medlemmar att just kunna få ett långt och hållbart arbetsliv. Det ska finnas tydliga arbetsinstruktioner, hjälpmedel och anpassningar ska kunna göras efter individen. För att lyckas med det krävs en väl fungerande samverkan med företaget.

Henny Pedersen