Krav. HKScan i Kristianstad kunde vid en inspektion inte redogöra för någon undersökning och riskbedömning gällande våld eller hot om våld i verksamheten. 

Arbetsmiljöverket kräver därför att bolaget ska undersöka om arbetsförhållandena för de anställda kan medföra risker för våld eller hot om våld.

Dessutom ska man ta fram de säkerhetsrutiner som riskbedömningen ger anledning till. Av rutinerna ska det framgå hur arbetet ska gå till för att, så långt det är möjligt, förebygga riskerna för våld eller hot om våld och hur de anställda ska agera vid en uppkommen situation om våld eller hot om våld.