Unik musik- och teaterföreställning i 263 meter tågtunnel imponerar

I en gammal 263 meter lång tunnel mellan Åmål och Svanskog, på gränsen mellan Värmland och Dalsland, passerade en gång tågen till Svanskogs bruk och Årjäng. Här går numera trafiken tät av cykeldressinerna med bad- och picknicksugna besökare sommartid, utvecklingen påskyndad av pandemin. 

Och i sommar har här i tunneln en av dessa storslagna små kulturella svenska underverk ägt rum. Dessa behändiga, originella och syresättande arrangemang som verkar slå upp överallt i vårt land varhelst kreativiteten och talangen och förmågan att skaffa resurser kan möta en publik. 

I Svanskog, nära Bollsbytunneln, bor Sveriges första riksspelman på klarinett, Therese Olsson Hugosson. På en scen byggd på tågtrallar av granbarkborreskadat virke som sågats i grannorten Långserud framförde hon tillsammans med Göteborgsbaserade musikalartisten Sandra Sjöström Johansson och riksspelmannen på fiol Maria Andersson ett lågmält och gediget musikskådespel sprunget ur trakterna omkring. 

Ljug och sägner sammanvävs med lokala visor och folkmusik och klassmotsättningar från förr, där 1800-talets och tidiga 1900-talets arbetar- och underklass: rallare, vallflickor och postiljoner bär fram historien och utmanar patronessor och pros-ter. Och detta i tider när missväxtens, svältens och Amerikaemigrationens skoningslösa järnnävar kramade vårt utarmade land och dess plågade och krympande befolkning.

Det mesta i Tågtunnel 263 – I sägnernas spårs produktion är genomtänkt in i minsta detalj och genomsyras av bygdens industri- och arbetarhistoria. Som att publiken från Svanskog (publik bussas även från Åmål) samlas innan vid den gamla tågstationen, som både är ett museum över järnvägen, men och Svanskogs gamla bruk. För att sedan transporteras till spelplatsen i en Volvo B58-60T-buss från 1969 med kaross från Säffle karosseri, en gång en av områdets stora arbetsplatser. 

Musik- och teaterföreställningen drivs av tämligen nystartade föreningen Folkmusik i Svanskog och syftet med föreningen är att bevara och förvalta den musikskatt som finns här och sprida den. Syftet med projektet Tågtunnel 263 är att under en treårsperiod i Bollsbytunneln skapa unika föreställningar, varav årets föreställning – I sägnernas spår – är den första.