SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har utvärderat den forskning som finns om samband mellan faktorer i arbetsmiljön och besvär eller sjukdom i nacke, axlar, armar och händer. 

Det finns nu starkare stöd för ett samband mellan kraftkrävande och repetitivt arbete med händerna, exempelvis som för styckare, och karpaltunnelsyndrom i handleden. Likaså för att en ogynnsam arbetsställning i nacken kan kopplas till besvär i nacke och axlar. Det är exempel på slutsatser i SBU:s nya rapport ”Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar och händer”.

Helena Sandén är överläkare vid Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har varit med och tagit fram rapporten.

– Jag hoppas att den här rapporten får stor betydelse. Jag tror att fler kan få arbetsskadan godkänd för nu har vi hittat evidens för samband som vi inte hade bevis för tidigare, men där vi misstänkt att finns ett samband, säger hon i en intervju med tidningen Allt om arbetsmiljö.