Kollektivavtal. Under hösten har Livs på kort tid varslat om strejk och blockad mot fem företag. Skälet är att Livs kräver kollektivavtal. I fyra fall har varslen om stridsåtgärder återkallats efter att företagen tecknat kollektivavtal. Det femte varslet gäller för ett bageri i Västsverige. Vid denna tidnings pressläggning var utgången där inte känd.