Skriftligt avtal

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan fack och arbetsgivarorganisationer om vad som gäller för dig på jobbet och i en bransch. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen så gäller det för alla, även för dem som inte är medlemmar i facket.

Reglerar löner och villkor

Kollektivavtalet reglerar saker som lägsta lön, OB-tillägg, skiftersättning helglön och semesterlön. Även frågor anställningsformer, ledigheter, arbetstider och arbetsmiljö regleras i kollektivavtal.

Försäkringsskydd

Med kollektivavtal omfattas de anställda också av flera avtalsförsäkringar. Det handlar om försäkringar för exempelvis arbetsskada, sjukdom, dödsfall, arbetslöshet, föräldraledighet samt avtalspension. Frågan om avtalsförsäkringar behandlas i samordnade förhandlingar mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Tilläggsavtal för olika branscher

Kollektivavtalet bestäms i centrala förhandlingar mellan Livs och arbetsgivarens organisation. Livs har kollektivavtal för hela livsmedelsindustrin med tilläggsavtal för de olika branscherna som exempelvis bageri, bryggeriindustrin, glassindustrin, slakteri och charkuteribranschen.

Kollektivavtal ger arbetsfred

Kollektivavtalet ger också arbetsfred på arbetsplatsen. När avtalet är underskrivet råder fredsplikt, vilket innebär att facket inte kan ta till stridsåtgärder som strejk eller blockad så länge avtalet gäller.

Stridsåtgärder för bättre villkor i nya avtal

När avtalet har löpt ut och ska förhandlas om kan facket dock ta till strejk och andra stridsåtgärder för att driva krav på förbättringar i det nya kollektivavtalet. För Livs del löper nuvarande avtal ut den 31 mars i år och just nu pågår förhandlingar om nya kollektivavtal.

Kan ta strid mot avtalslösa företag

Facket kan även ta till stridsåtgärder som strejk och blockad för att tvinga avtalslösa företag att teckna kollektivavtal. Ett företag kan skaffa kollektivavtal antingen genom att gå med i en arbetsgivarorganisation eller genom att teckna ett så kallat hängavtal direkt med Livs.

Vad gäller om det saknas kollektivavtal på en arbetsplats

Då finns en del regler i svensk lag, exempelvis arbetstidslagen och semesterlagen, som fortfarande gäller. Men utan kollektivavtal finns inga garantier för schyssta villkor eller rätt lön. Finns det däremot kollektivavtal brukar det innehålla regler om lägsta lön och hur stora löneökningarna ska vara varje år.

Många omfattas av kollektivavtal i dag

Totalt finns omkring 650 kollektivavtal på förbundsnivå i Sverige, och cirka 90 procent av alla på svensk arbetsmarknad omfattas av kollektivavtal. Andelen som omfattas har legat stabilt under de senaste 10–20 åren.

Källa: LO, Livs, Arbetet, Medlingsinstitutet