Det har bara gått en dryg vecka sedan personalen informerades på Arlas anläggning i Sundsvall. Klubbstyrelsen kommer nu att gå in i lokala förhandlingar med företaget.

– Vi motsätter oss förstås beslutet om förflyttning av produktionen till Stockholm. Vi tycker också att den tidsplan företaget har satt är väldigt forcerad. Förflyttningen av produktionsvolymerna till Kallhäll är tänkt att vara färdig redan tidigt i sommar, säger Jonas Eriksson.

Inget överraskande besked

Även om beslutet kom hastigt och många känner besvikelse och uppgivenhet, menar Jonas Eriksson, att beskedet inte kommer som någon överraskning.

– De flesta som jobbar här har märkt av att vi har haft ett markant volymtapp över tid men in i det sista hoppats på att företaget skulle ha velat satsa på mejeriet i stället.

Tappet Jonas Eriksson pratar om gäller främst dryckesmjölk. Och det står nu klart att Långfil och Jämtlandsmjölk som produceras vid mejeriet försvinner för gott från butikshyllorna, från och med maj.

Distribution blir kvar

Samtidigt som produktionen av övrig mjölk flyttas söderut blir distributionscentralen – där mer än hälften av arbetstillfällena finns – kvar i Sundsvall. Eftersom turordningsregler i enlighet med Las (lagen om anställningsskydd) gäller, kan livsare som jobbat länge vid mjölkproduktionen komma att erbjudas anställning i logistiken och logistikpersonal som arbetat kortare tid att beröras av varsel.

– Vi vet ännu inte exakt var det här kommer att landa, förhandlingarna måste få ha sin gång. Men målet för livsklubben i förhandlingarna är såklart att så få som möjligt ska beröras och att de som ändå berörs får så bra förutsättningar som det bara går.

Pensionsavgångar

Enligt Jonas Eriksson är förhoppningen att en del avgångar kan hanteras med hjälp av pensionslösningar. Dessutom kommer kollektivavtalade försäkringar och omställningsstöd att erbjudas för att hjälpa de som varslas att komma vidare i arbetslivet.

 Hur är känslan på jobbet nu?

– Väldigt blandat. En del är såklart arga, ledsna och besvikna. Men jag upplever också att många har förståelse för bakgrunden till beslutet även om man kanske inte håller med om själva beslutet.

Fakta: Sundsvalls mejeri

Antal anställda: Omkring 100, varav 40 i mjölkproduktionen.

Arlaprodukter som produceras i fabriken: Standard-, mellan-, lättmjölk, Ekologisk Standard-, mellan och lättmjölk, Filmjölk, A-fil, Långfil, Lättfil och Vispgrädde.

Historik: Sundsvalls mejeri byggdes 1948. I juli 2011 tog Arla över produktionen från Milko. Köpet sågs som ett led i Arlas regionala satsning för tillväxtstrategi.

Källa: Arla