Jag råkade ut för en mindre arbetsplatsolycka för fyra månader sedan. Jag sökte inte läkarvård och behövde inte vara sjukskriven mer än ett par dagar men har fortfarande ont av och till i min arm. Är det för sent för mig att söka ersättning för skadan?


SVAR: Det är inte för sent för dig att anmäla din skada.

En arbetsskada kan anmälas när ett olycksfall inträffat eller när besvären första gången visar sig. Det finns regler för när skadan senast ska vara anmäld. Det är därför bra att anmälan den så snart som möjligt.

Vid en arbetsskada kan man få ersättning både från Försäkringskassan och, om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, från AFA Försäkring.

Vi på LTO-TCO Rättsskydd rekommenderar därför att skadan anmäls både till Försäkringskassan och till AFA Försäkring.

Vem gör vad?

Du som arbetstagare anmäler skadan till din arbetsgivare, det är också du som anmäler skadan till AFA Försäkring.

Det är arbetsgivaren som anmäler skadan till Försäkringskassan (www.anmalarbetsskada.se).

Livs har förtroendevalda och ombudsmän som är experter på att handlägga arbetsskador. Vänd dig till Livs för råd och hjälp om du drabbats av en arbetsskada eller fått besvär som kan vara en arbetssjukdom (besvär förorsakade av och i arbetet).