Om du vill annonsera i tidningen kontakta DA Media AB, som gärna ger dig mer information om tidningen.

Lite fakta

Mål&Medel utkommer 11 gånger/år
TS-kontrollerad upplaga år 2019: 28 100 ex
60% män – 40% kvinnor

Tidningen når livsmedelsarbetare inom branscher som t ex:

Bageri/konditori, bryggeri, choklad, konserv, mejeri, slakt/chark, tobak.

Annonsförfrågan och annonsbokning

DA Media AB
105 52 Stockholm
tel: 08-786 03 34

E-post: annons@damedia.se

Webb: www.damedia.se

Agneta Kempe Erneberg, Marina Gierer och Carina Jansheden.

Bilagor – lösa eller inhäftade, begär offert.

Traffic: Anna Johnsson, 08-786 03 18, anna@damedia.se.

Material sändes till: material@damedia.se

Tryckeri:

Pressgrannar AB, 581 89 Linköping

www.pressgrannar.se

Utgivningsplan och priser

För mer information utgivningsplan och priser 2020, se här.