Du får vara anonym när du skriver, även om det ger större tyngd att skriva under eget namn. Redaktionen måste alltid ha ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Det finns några regler som du måste hålla dig till:

  • Insändarna får inte innehålla personangrepp eller kränkningar grundade på kön, sexuell läggning, trosuppfattning eller etnicitet. Insändarna får inte heller uppmana till brott.
  • Insändare som bryter mot någon av dessa regler eller som på annat sätt är olämpliga kommer att tas bort.
  • Insändare kan komma att publiceras i den tryckta tidningen och kan även redigeras och kortas.

Mejla din insändare till adressen redaktionen@malochmedel.se!