Kontakta mål & medel genom att skicka e-post till
redaktionen (redaktionen@malochmedel.se) eller direkt till någon enskild journalist.

Åsa Passanisi
chefredaktör
ansvarig utgivare
08-7255211
asa.passanisi@malochmedel.se

Joakim Andersson
reporter
joakim.andersson@malochmedel.se

Ulrika L Forsberg
redigerare
Press Art
ulrika@pressart.nu