– Kopplingen mellan arbetsmiljö och livsmedelspolitik saknas i debatten. Här kan vi fylla en unik roll. Genom att driva våra krav på bättre arbetsmiljö kan vi medverka till både bättre djurskydd och säkrare livsmedel, säger Niklas Kjellqvist, klubbordföran-de på Kronfågel i Skara.

[Ur nummer: 04/2004] Niklas Kjellqvist sitter med i socialdemokraternas arbetsgrupp om djuretik och livsmedel som bildats under ledning av jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Han berättar att han haft ett digert program, rest runt på fackliga repskap, utbildningar och möten och talat om matproduktionen. Fram till 1:a maj är det möjligt att lämna synpunkter till rådslaget som ska staka ut den framtida socialdemokratisk politiken inför partikongressen 2005.
Både Livs avdelning 17 Skara och avdelning 1 Bohus-Älvsborg ska skriva ihop synpunkter. Niklas Kjellqvist efterlyser förbundets åsikt. Han tycker att Livs borde ha en klar och tydlig uppfattning som hörs i debatten.

– Det vore märkligt om livsmedelsarbetarna hamnade i skuggan när vi har en unik roll.
Ove Dröscher, ordförande i avdelning 1 Bohus-Älvsborg, är mycket tydlig.
– Vi kan inte fortsätta med dessa idiotkrav. Ta till exempel hönsen!

Finska höns
– Burarna som är för små enligt svensk lag har finnarna köpt och nu sitter hönsen där hos dem och producerar ägg och sedan importeras äggen till Sverige. Var har vi vunnit? Var är det förbättrade djurskyddet?

Han menar att det är hög tid att socialdemokraterna ser vad som håller på att hända med den svenska livsmedelsproduktionen. Visst är det möjligt för ett land att gå i förväg och införa nya och mer humana lagar, men det går bara under förutsättning att konsumenterna vill betala mer för dessa värden. Är de inte beredda att göra det är det kört. Då ökar bara importen och svenska jobb slås ut till ingen nytta.

Fel tågordning
– Det är inte möjligt att ensidigt jobba med dessa frågor i Sverige. Det är feltänkande. Det är fel tågordning. Vi måste påverka genom EU, säger han.

– Vi behöver tydligare märkningsregler och vi behöver nya EU-regler som begränsar transporterna av djur. Slakterierna borde ligga så tätt att djuren inte behövde köras längre än tre timmar.
Gunnar Brulin