Ta vara på sjukskrivningen

I början av sjukskrivningen är det bara vila och återhämtning som gäller. Men i längden går det inte att vila sig tillbaka till arbete. Man måste kartlägga vad som orsakat stressen och vad man kan göra åt problemet. Det bör man göra under sjukskrivningen för att kunna göra en plan för sin återgång, förutsatt att man fått så pass mycket återhämtning att man klarar av det.

Använd företagshälsovården

Stressrelaterad ohälsa kan bero på olika saker; att arbetssituationen är stressig, att man har för höga krav på sig själv, eller att det är en kris hemma.

För att ta reda på vad stressen beror på och vilka åtgärder som behövs är det bra att ta hjälp av företagshälsovården, som också kan samarbeta med arbetsgivaren för en hållbar plan framåt.

Håll kontakt med chefen – och fika

Gör upp med chefen hur kontakten under sjukskrivningen ska se ut. I början kanske det räcker med ett sms en gång i veckan. Efter ett tag kan man prata i telefon och sedan ha ett möte för att planera hur återgången till jobbet ska se ut. Arbetsgivaren är skyldig att göra en rehabiliteringsplan.

Att ta en fika på jobbet under sjukskrivningen kan göra att steget tillbaka blir mindre stort och skrämmande. Att hålla kontakt med arbetskamrater kan också vara bra – så länge det innebär stöd och uppmuntran.

Gå tillbaka stegvis

När du väl ska tillbaka till jobbet är det viktigt att det sker stegvis. Har man varit sjukskriven länge brukar man börja jobba på 25 procent för att successivt gå upp från 25 till 50 procent, från 50 till 75 procent och så vidare.

Ha inte för höga krav

I början kanske kravet bara ska vara att du är på plats på jobbet – inte att du ska prestera så mycket. Se jobbet som en träningsarena och följ regelbundet upp planen du gjort med chefen.

Sätt gränser

Gränssättning är viktigt för en hållbar återgång. Det kan handla om gränser inåt, exempelvis för kraven på dig själv. Gränser utåt kan vara att säga nej till uppgifter som innebär för stor press. Kom överens med chefen om var ambitionsnivån ska ligga.

Var vaksam på kroppens signaler

Det är normalt att känna symtom på stress direkt när man kommer tillbaka till jobbet. Det brukar lägga sig. Men känner du stressignaler efter en period när du varit symtomfri och allt har känts bra bör du fundera på om du trillat tillbaka i gamla beteenden eller om kraven på jobbet ökat. Då behöver du prata med chefen på en gång.

Åsa Kruse är legitimerad psykolog och psykoterapeut och har skrivit boken ”Tillbaka till jobbet – hållbar återgång efter stressrelaterad ohälsa”.