FRÅGA: Jag undrar hur man säkrar sin SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) om man är sjukskriven 100 procent och blir arbetslös? Borde jag skriva in mig på Arbetsförmedlingen under tiden jag är sjukskriven eller vänta tills sjukskrivningen upphör?


SVAR: Det är din framräknade SGI som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få, om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

Då har du rätt till en SGI

Du har rätt till en SGI om du både:

  • Tjänar minst 12 600 kr per år (gäller 2023), eller förväntas tjäna minst så mycket.
  • Har arbetat minst sex månader i följd, förväntas göra det eller har återkommande perioder av arbete varje år.

Om du inte har en SGI kan du bli utan ersättning eller få mindre pengar. Därför är det viktigt att du har koll på din SGI och vet hur du kan påverka den.

Hur beräknas SGI?

Din SGI baseras på din inkomst under ett år. Det som räknas med är:

  • Lön före skatt
  • Ob-tillägg
  • Övertidsersättning
  • Provision

Andra ersättningar, såsom a-kassa, sjukpenning och studiemedel, räknas inte med.

Om du har samma lön varje månad räknas din SGI på månadslönen gånger 12. Annars räknar man ut ett genomsnitt baserat på inkomsten de senaste sex månaderna.

Den sjukpenning du sedan får är 80 procent av din SGI, men max 33 480 kronor i månaden. Efter ett års sjukskrivning sänks ersättningen till 75 procent av din SGI.

Källa: Arbetet.se

Då kan din SGI skyddas

Du har normalt en SGI så länge du arbetar och har lön. När du inte arbetar kan du i vissa fall få behålla din SGI. Detta kallas SGI-skydd. Det finns dels ett allmänt efterskydd på tre månader (kortare i vissa fall) men också möjlighet till längre SGI-skydd under vissa omständigheter.

De vanligaste grunderna för att ha skyddad SGI är:

  • Föräldraledighet.
  • Sjukdom under förutsättning att man har/skulle ha haft rätt till sjukpenning.
  • Att man är aktivt arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen.
  • Studier

Skydda SGI – arbetslös och sjukskriven

Om du har en anställning och blir uppsagd samtidigt som du är sjukskriven på till 100 procent har du fortsatt under sjukskrivningen rätt till samma ersättningar som du redan får.

Om du alltså har en SGI och får sjukpenning får du det fortsatt under sjukskrivningen. Din SGI kommer inte att förändras förutsatt att Försäkringskassan accepterar din sjukskrivning.

Behåll din SGI efter sjukskrivningen

För att inte riskera att förlora din SGI behöver du – omedelbart – när du inte längre är sjukskriven anmäla dig till arbetsförmedlingen. Om du inte gör det riskerar du att bli av med din SGI.

Du behöver alltså inte anmäla dig som arbetssökande så länge som du har en pågående sjukperiod. Men eftersom det är viktigt att ha en SGI är det alltid klokt att redan under sjukskrivningen kontakta Försäkringskassan för att veta vad som gäller för just dig.

Om du är det minsta osäker på om Försäkringskassan accepterar din sjukskrivning kan du alltid skriva in dig hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande. Då slipper du tråkiga överraskningar.