När ska jag berätta att jag är gravid på jobbet? Efter en viss vecka?

Du har ingen skyldighet att berätta för din arbetsgivare att du är gravid. 

Men många undrar vilken vecka man ska berätta att man är gravid på jobbet. Det finns alltså inget självklart svar på det. Många väntar till efter vecka 12-13 då risken för missfall minskar efter det. 

Viktigt att ha i åtanke är att du som arbetstagare har ett särskilt skydd i svensk lag när du är gravid. Men för att kunna ta del av det måste arbetsgivaren veta om att du är gravid. Till exempel ska du anmäla att du vill vara föräldraledig minst två månader i förväg.  

En läsare hörde av sig till Mål och Medel med en fråga. Hon var rädd för att hon inte skulle få vara kvar på sitt nya jobb när hon blev gravid. Läs expertens svar här. 

Måste jag berätta att jag är gravid när jag söker jobb?  

Du har ingen skyldighet att berätta att du är gravid när du söker jobb. Även om arbetsgivaren frågar rakt ut behöver du inte svara. 

Det är förbjudet att missgynna gravida arbetssökande. Samtidigt kan det vara svårt att bevisa att du diskriminerats om jobbet du söker går till någon annan.

Det kan även kännas skönt att vara öppen kring sin graviditet – och på så sätt kan du testa huruvida arbetsgivaren är bra eller inte.

Hur länge ska man jobba innan förlossning? 

När det är sju veckor kvar till den beräknade tidpunkten för förlossningen har man rätt att vara ledig. Det innebär att du har rätt att gå hem från jobbet under en sammanhängande tid av sju veckor före förlossningen. 

Får man gå till barnmorskan på arbetstid?

Det står inget i lagen om att man har rätt att gå till barnmorskan på arbetstid. Men – som blivande föräldrar har man rätt att vara föräldralediga från jobbet för att gå till barnmorskemottagningen när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen. 

Och kollektivavtalet kan ha andra regler – kika på det!

När kan man sjukskriva sig vid graviditet?

Är du sjuk under graviditeten kan du ha rätt till sjukpenning, föräldrapenning eller graviditetspenning. Vilken form av ”penning” du har rätt till beror på vilka besvär du har. Se här nedan vad som gäller.

Vad gäller för sjukpenning under graviditeten? 

Har du graviditetsbesvär som är ovanligt svåra kan de räknas som sjukdom och kan du ha rätt till sjukpenning. Normala graviditetsbesvär som ryggont räknas inte som sjukdom. 

Vad gäller för föräldrapenning under graviditeten? 

Föräldrapenning kan du som gravid ta ut från och med 60 dagar före beräknad förlossning. Har du besvär under graviditeten som inte ger rätt till sjukpenning kan du ta ut föräldrapenning. 

Vad gäller för graviditetspenning under graviditeten? 

Om det finns risker i arbetsmiljön eller om du har ett fysiskt påfrestande arbete kan du ansöka om graviditetspenning. Det vill säga – om din arbetsgivare inte har möjlighet att omplacera dig till andra arbetsuppgifter.

Vad är bäst sjukpenning eller graviditetspenning? 

Ersättningen för graviditetspenning är lägre än för sjukpenning. 

Trots att graviditetspenning och sjukpenning ska användas i olika syften visar en undersökning som Försäkringskassan gjorde 2022 att de används på likartade sätt.

Kan man bli sjukskriven för trötthet när man är gravid? 

Man kan alltså inte få sjukpenning för ”normala graviditetsbesvär”, som inte räknas som sjukdom. Trötthet under graviditeten räknas som ett ”normalt graviditetsbesvär”.

Det du kan göra är att ta ut föräldrapenning om dina besvär inträffar från och med 60 dagar före beräknad förlossning.

Du kan också prata med din chef. Din arbetsplats måste ordna så att det går att ”vila i liggande ställning” för gravida medarbetare.

Vad räknas som riskfyllt eller tungt arbete gravid? 

Arbetsgivaren har ett ansvar för att göra en riskbedömning av arbetsmiljön när en medarbetare är gravid. Är jobbet för farligt ska du som gravid medarbetare antingen få andra arbetsuppgifter, och om det inte är möjligt har du rätt till graviditetspenning.

Prevent har listat när en riskbedömning kan behövas på jobbet som gravid:

 • om du har ett arbete som är tungt eller på annat sätt påfrestande för kroppen
 • arbetar där det är så bullrigt att du måste använda hörselskydd
  arbetar med el- eller plastsvetsning, diatermi eller andra uppgifter
 • där du utsätts för kraftiga elektromagnetiska fält
 • arbetar i stark värme under slutet av graviditeten, till exempel i bageri eller med glasblåsning
 • har ett fysiskt tungt arbete eller arbetar på hög höjd, till exempel på stegar och ställningar
 • kör maskiner på ojämnt underlag, till exempel skogsmaskin, och utsätts för kraftiga skakningar (helkroppsvibrationer) som belastar ryggen och bäckenet.

Vad får man inte jobba med som gravid?

Prevent har listat det man inte får arbeta med som gravid: 

 • bly
 • dykeriarbete
 • arbete i tryckkammare
 • rök- eller kemdykning
 • arbetsuppgifter där det finns risk att du smittas med röda hund eller parasiten toxoplasma som sprids med katters avföring 
 • gruvarbete som innebär särskild risk, till exempel höga nivåer av helkroppsvibrationer, radon eller tung fysisk belastning.