Fråga: Jag har sökt ledighet i god tid. Min chef har sagt ja, men nu undrar hon om jag kan vara ledig en vecka senare i stället, får en chef göra så?

Planering av semester

Vid förläggning av huvudsemestern, det vill säga den semester om minst fyra veckor under juni till augusti, på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal ska det genomföras förhandlingar med det lokala facket.

Om arbetsgivaren inte omfattas av kollektivavtal, eller om semestern gäller annan semesterledighet än just huvudsemestern, ska arbetsgivaren samråda med arbetstagaren om ledighetens förläggning.

Ändrad beviljad semester

Om arbetsgivaren har meddelat ett beslut om att en arbetstagare beviljats semester kan arbetsgivaren som huvudregel inte ändra på det. Genom en dom från Arbetsdomstolen har det dock slagits fast att det finns undantag.

Om något oförutsett händer i arbetsgivarens verksamhet som gör det nödvändigt att flytta på eller dra in din semester har arbetsgivaren rätt att göra det. 

En arbetsgivare som ändrar på ett beslut om beviljad semester gör det under skadeståndsansvar. För att beslutet inte ska vara skadestånds­grundande måste det ha funnits fog för det förändrade beslutet. 

Med fog avses i detta sammanhang att det inte funnits något annat sätt än att flytta på eller dra in semestern för att lösa problemet.

Olovlig frånvaro

Du ska alltid följa arbetsgivarens beslut rörande förläggningen av semester även om du inte ”gillar” det. Ändrar arbetsgivaren ett tidigare fattat beslut måste du alltså följa det för att inte riskera att göra dig skyldig till olovlig frånvaro som ytterst kan leda till att du blir uppsagd från ditt arbete. 

Drabbas du av problem med förläggningen av semestern ska du kontakta din klubb eller ditt lokal­kontor.