En nära anhörig till mig gick bort nyligen och det är begravning om en vecka. Får jag vara ledig för att gå begravningen?


SVAR: Det saknas lagregler som ger rätt till ledigt för begravning. Många kollektivavtal innehåller regler rörande detta, det kallas normalt permission.

Många arbetsgivare tillämpar en ordning där de anställda normalt får ledigt för att delta vid begravning. En förutsättning för ledigheten är att ledigheten söks i sådan tid att frånvaron kan hanteras utan att verksamheten påverkas negativt.

Du kan alltid vända dig till din fackliga representant om det uppstår problem.