Hej! Jag funderar på att ta tjänstledigt för studier, men är osäker på vad som gäller. Vad säger lagen? Hur länge kan jag vara tjänstledig? Och när måste jag berätta för chefen?


SVAR: Enligt studieledighetslagen (lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning) har du – om du har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren –rätt till tjänstledighet för studier utan någon begränsning. Kravet om anställningstid gäller inte om ledigheten gäller en facklig utbildning.

Du får studera vad du vill, både allmän och facklig utbildning såväl som yrkesutbildning. Det finns inte heller någon längsta tid bestämd för studierna men ledigheten får inte vara längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det uppsatta studiemålet.

Om du arbetar hos en arbetsgivare som är bunden av Livsmedelsavtalet har du också rätt till viss studieledighet enligt kollektivavtalet. Dessa studier avser emellertid studier kopplade till arbetsplatsen och inte andra allmänna utbildningar eller yrkesutbildningar.