FRÅGA: Jag har haft en jobbig situation privat och sjukanmälde mig ett par dagar för att jag mådde dåligt. Under en av de dagarna råkade jag stöta ihop med min chef på stan. Nu är jag orolig för om det kan få några konsekvenser.

Jag är tillbaka på jobbet nu och chefen har inte frågat något, men jag känner mig stressad över det här.


SVAR: Enligt lagen om sjuklön ska en arbetstagare för att ha rätt till sjuklön lämna en skriftlig försäkran om att den varit sjuk och i vilken omfattning som arbetsförmågan varit nedsatt med på grund av sjukdom, alltså du ska intyga din arbetsgivare om att du inte kunde arbeta på grund av sjukdom.

Av lagen framgår att försäkran inte behöver innehålla närmare uppgift om sjukdomen.

Din arbetsgivare får fråga efter uppgifter om din sjukdom men du har ingen skyldighet att svara. Din arbetsgivare har inte rätt att vägra sjuklön för att du vägrar ange vilken sjukdom som var anledningen till sjukskrivningen.

Behöver inte förklara sig

Att du träffade på din chef på stan behöver inte betyda något, du kanske var på väg till ett besök med en läkare.

Även om du i efterhand får frågan om din sjukdom behöver du inte svara.

Om din arbetsgivare misstänker att du ”fuskar” när du sjukskriver dig kan arbetsgivaren om det, som lagen säger, ”finns särskilda skäl” besluta om att du ska lämna ett så kallat förstadagsintyg.

Om din arbetsgivare pratar om att du fortsättningsvis ska lämna förstadagsintyg kan du vända dig till klubben eller ditt arbetsplatsombud.