Vad är omställningsstudiestöd?

Det är ett nytt offentligt studiestöd som du kan få genom Centrala studiestödsnämnden, CSN. Syftet är att den som är mitt i arbetslivet ska kunna studera för att bredda sin kompetens eller helt byta spår.

Vem kan söka?

För att ta del av stödet behöver du vara mellan 27 och 62 år. Du måste också ha jobbat sammanlagt minst åtta av de senaste 14 åren, samt minst 12 av de senaste 24 månaderna. Du kan få omställningsstudiestöd även om du är arbetslös, så länge du uppfyller villkoren.

Bidrag på 80 procent av lönen

Med omställningsstudiestödet kan du plugga och få ett bidrag som motsvarar 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp. 2023 når du maxbeloppet om du tjänar 27 863 kronor i månaden. Om du vill kan du också ta studielån, utöver bidraget.

Vilka utbildningar kan jag söka?

Alla utbildningar som ger rätt till vanligt studiemedel från CSN ger också rätt till omställningsstudiestöd. Det kan vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, komvux och folkhögskola. För att få stödet ska utbildningen stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Upp till ett års heltidsstudier

Du kan få stödet i 44 veckor om du studerar på heltid, allts. ett års heltidsstudier. Läser du i stället på deltid kan du få stöd under en längre period. Du måste studera på minst 20 procent.

Hur ansöker man om stödet?

Du ansöker om stödet hos CSN. Men ta också reda på vilken omställningsorganisation du tillhör. Omställningsorganisationen ger dig stöd och vägledning och hjälper till med att bedöma om utbildningen du vill gå stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Vilken omställningsorganisation tillhör jag?

Har din arbetsplats kollektivavtal tillhör du även en omställningsorganisation. Arbetare i privat sektor tillhör vanligtvis Trygghetsfonden TSL. Du kan kontakta facket om du är osäker på vilken omställningsorganisation som gäller.

Måste jag omfattas av kollektivavtal?

Nej. Även om din arbetsgivare inte har kollektivavtal kan du få omställningsstudiestöd. Saknas kollektivavtal kan du få stöd och vägledning genom en ny offentlig omställningsorganisation hos myndigheten Kammarkollegiet.

Säg till på jobbet i god tid

Du har rätt att vara tjänstledig för studier enligt studieledighetslagen, men arbetsgivaren kan skjuta upp din utbildningsstart i som mest sex månader. Vill du börja studera bör du meddela arbetsgivaren i så god tid som möjligt.

Källa: CSN, TSL, Arbetet