Vad är en arbetsskada?

Det är en skada som uppstått på grund av ett olycksfall på jobbet, eller en sjukdom som orsakats av arbetet. Om du skadar dig på väg till eller från jobbet, exempelvis om du cyklar omkull på din vanliga väg till jobbet, räknas det också som en arbetsskada.

Hur ska en arbetsskada anmälas?

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att göra en anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska också informera skyddsombudet på arbetsplatsen. Om skadan är allvarlig ska den dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket. Om arbetsgivaren trots dessa regler inte anmäler arbetsskadan – kontakta ditt skyddsombud.

Vilken ersättning kan jag få?

Blir du sjukskriven på grund av skadan får du sjuklön som vanligt de 14 första dagarna. Därefter betalar Försäkringskassan sjukpenning. Utöver det kan du ha rätt till ytterligare ersättning från Försäkringskassan för exempelvis tandvård eller hjälpmedel. Du behöver själv ansöka om den ersättningen hos Försäkringskassan.

Kan jag ha rätt till mer ersättning?

Ja, om du jobbar på ett företag som har kollektivavtal gäller Trygghetsförsäkring för arbetsskada (TFA). Försäkringen hjälper dig att jämna ut förlorade inkomster efter en skada och ersätter också en del av utläggen som följer med behandlingen av skadan. Inkomstbortfall ersätts dock inte om skadan har uppstått genom ett olycksfall på väg till eller från jobbet. Du anmäler och söker ersättning hos AFA Försäkring.

Vad är livränta?

Om din skada gör att du kommer att tjäna mindre än vanligt under minst ett år framåt i tiden kan du få livränta från Försäkringskassan. För att få livränta måste din inkomst ha minskat med minst en femtondel jämfört med vad du tjänade före skadan. En läkare måste också ha bedömt att arbetsskadan kommer att påverka din inkomstförmåga under ett år framåt.

Behöver jag tänka på något annat?

Om du skadar dig i arbetet är det viktigt att du anmäler det till arbetsgivaren så snart som möjligt. Se också till att arbetsgivaren gör en anmälan till Försäkringskassan. Tänk också på att spara alla intyg samt kvitton som hänger ihop med arbetsskadan. Har du frågor om arbetsskador kan du alltid kontakta skyddsombudet eller försäkringsinformatören på din arbetsplats, eller Livs i din region.

Källor: Försäkringskassan, Suntarbetsliv, Arbetet, Livs