Olyckan i slutet av april inträffade då en så kallad tippbulkslastbil av okänd anledning välte över en medarbetare, som miste livet.

Sedan dess har ingenting varit sig likt på arbetsplatsen.

Dennis Andersson, berättar att chocken och sorgen över att ha förlorat en arbetskollega varit svår för många. Men också att situationen hanterats föredömligt av arbetsgivaren.

– Jag upplever att det finns en stor solidaritet mellan arbetsgivare och medarbetare efter det som hänt. Vi har fått mycket bra krishantering, med bland annat psykologsamtal för de som vill. Och vi i klubben har även varit ett stöd för arbetsgivaren.

Kommit närmare varandra

Enligt Dennis Andersson har tragedin lett till att medarbetare på olika avdelningar, chefer och arbetsgivare kommit närmare varandra.

– Någon vecka efter dödsolyckan hade vi en fin och otroligt välbesökt minnesstund här. Ingen är oberörd av det som hänt.

Förutom att åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål nu utreder om ett arbetsmiljöbrott begåtts i samband med olyckan, utreds händelsen internt av företaget. Även Arbetsmiljöverket har startat en utredning:

– Vi ska utreda vilka säkerhetsrutiner som finns och om de har följts, och vilka åtgärder som har vidtagits efter olyckan, säger Madeleine Wahter, sektionschef på Arbetsmiljöverket region nord, till SVT.