Risker i arbetsmiljön som till exempel ohälsosam arbetsbelastning, jobbstress, skiftarbete, motoravgaser, damm och buller leder till att omkring 3 000 personer dör i förtid i Sverige varje år.

Den bedömningen gör Arbetsmiljöverket som nyligen presenterade en uppdaterad kunskapssammanställning om dödlighet som kan kopplas till arbetet.

Bara jobbstress beräknas orsaka 700 dödsfall varje år, och det är en siffra som väntas öka i framtiden. Arbetsmiljöverket lyfter också fram att nya studier tyder på att det finns samband mellan ohälsosam arbetsbelastning och självmord.

Uppemot 50 dör av arbetsplatsolyckor

Arbetsmiljöverket sätter siffrorna i relation till de 30–50 dödsfall som varje år orsakas av arbetsolyckor.

– Dödsolyckor på jobbet är oacceptabla, de är dramatiska och får mycket uppmärksamhet. Men i skymundan av olyckorna dör åtskilligt fler människor i förtid, av sjukdomar som kan kopplas till arbetet. Ofta sker dödsfallen långt efter att man varit på den ohälsosamma arbetsplatsen. Arbetsgivare måste förebygga både dödsolyckor och de arbetsmiljörisker som leder till ohälsa på längre sikt, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett uttalande.