återhämtning. Nattarbete, och särskilt att arbeta enbart natt och många nätter per år, är förknippat med en ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom, till exempel hjärtinfarkt och kärlkramp. Det framgår av en studie som genomförts av Karolinska Institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin.

Personer som inte arbetar natt men som ofta hade kort tid för återhämtning efter eftermiddagspass hade också en ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom. 

Arbetsscheman som syftar till att begränsa det totala antalet nattskift per år kan troligen minska risker kopplat till nattarbete. För icke-nattarbetare kan risken sannolikt minskas genom att ge tid för återhämtning, visar studien.