En partner, ett syskon, en förälder eller ett barn dör. Den inledande chocken övergår i förlamande sorg, samtidigt som en mängd praktiska frågor väntar på en lösning.

Och mitt i allt så hade du visst ett jobb.

– Många blir sjukskrivna. För andra blir arbetsplatsen i stället en livlina, säger Katarina Tingström, präst, legitimerad psykoterapeut och författare till boken Döden på arbetsplatsen: en handbok för chefer och arbetsledare.

Hon tycker generellt att vi har blivit bättre på att prata om döden under de senaste decennierna.

– Vi vet mer om sorgeprocesser. Men fortfarande vet inte arbetsplatser riktigt vad de ska göra. På de arbetsplatser där man varit med om det, blivit tvungna att ta tag i det, brukar det finnas en handlingsplan.

Kan alltid prata med närmaste chef

Mål och Medel har kontaktat flera livsmedelsföretag för att få veta hur de hanterar sorg hos medarbetare. Inget företag har svarat att de har en särskild plan, utan stödet anpassas från fall till fall. Ett exempel från Orkla Sverige:

– Man kan alltid prata med sin närmaste chef för stöd och självklart kan det också vara bra att berätta för sina kollegor och få stöttning i gruppen. Behövs ytterligare stöd hanterar vi det på liknande sätt som annan psykisk ohälsa i enlighet med våra policys och processer, säger Sara Paulsson, communication manager.

På Arla Sverige erbjuds alla anställda en försäkring som bland annat innehåller möjlighet till samtalsstöd vid behov, berättar HR-direktör Sylvia Buddenbaum Eriksson.

– Om någon drabbas av sorg informerar chefen medarbetarna om det, säger hon.

I övrigt anpassas hanteringen efter individen. I grunden är det ett relationsskapande arbete som börjar långt innan dödsfallet, menar hon.

– Finns det tillit och respekt i teamet och mellan chef och medarbetare, kan man ha bättre samtal, vara lyhörd och lita på varandra när något händer.

Vågar inte störa sorgen

Forskning visar att socialt stöd är grundläggande för mental hälsa och kan fungerar som en buffert mot negativa psykiska och fysiologiska effekter av stress. Om en person tvärtom möts av tystnad och ensamhet ökar risken för bland annat depression.

Ofta bottnar tystnaden i en rädsla för att göra fel. Chefer och kollegor vågar inte störa i sorgen.

– Jag har hört många anhöriga säga: ”Alla tystnar omkring mig.” Att det blir tyst när vi är med om det värsta vi upplevt i livet, det gör något med oss, säger Katarina Tingström.

I stället bör både chefer och kollegor höra av sig, gärna återkommande – om den drabbade själv vill det. Fråga om det finns något arbetsplatsen kan göra.

När det är dags att komma tillbaka till arbetet, kan medarbetaren och chefen först träffas för en fika. Efteråt kan man passa på att hälsa på arbetskamraterna.

– För en del är det viktigt att få vara den som berättar vad som hänt. Andra vill att chefen berättar i förväg. Då är viktigt att chefen håller överenskommelsen och inte berättar mer än man bestämt.

Om någon vill att kollegorna inte ska få veta något alls ska det respekteras, men det är inte en väg som Katarina Tingström rekommenderar.

– En sörjande sa att chefen inte fick säga något. När hon kom tillbaka trodde kollegorna att hon varit på semester. Det blir förstås svårt.

Vissa vill gå till jobbet under hela sorgearbetet.

– Den som vill jobba är inte känslokall, utan jobbet och rutinerna kan vara det som gör att man överlever. Sen är det viktigt att arbetsgivaren förstår att man inte är en fullt fungerande medarbetare som kan leverera som vanligt.

Vi ska inte vara rädda för att fråga hur kollegan mår i tron om att vi påminner om sorgen, menar Katarina Tingström.

– Det är ju inte så att personen har glömt bort det. Snarare blir situationen absurd om ingen säger något. Man kan aldrig visa för mycket omtanke.

För dig som är drabbad

Ta kontakt med din närmaste chef och berätta vad som hänt. Chefen kan berätta vad arbetsplatsen kan erbjuda, exempelvis samtalsstöd.

Kom överens om vad chefen ska säga till dina kollegor.

Livsmedelsavtalet reglerar en dags permission, ledighet med bibehållen lön, då en nära anhörig gått bort. Detsamma gäller vid begravningen, samt två resdagar i de fall det behövs.

När det är dags att komma tillbaka till jobbet, inled gärna med att träffa chefen på tu man hand.

Källor: Tingström, Katarina (2012). ”Döden på arbetsplatsen. En handbok för chefer och arbetsledare

Cacciatore, J et al. (2021) What is good grief support? Exploring the actors and actions in social support after traumatic grief”