Vad är mobbning på jobbet?

På myndighetsspråk talar man ofta om ”kränkande behandling”, som knyter an till mobbning. 

Kränkande behandling innebär att en eller flera arbetstagare utsätts för kränkande handlingar, enligt Arbetsmiljöverket. 

Om det sker upprepande gånger är det tal om mobbning. I definitionen ingår att det finns en obalans i maktförhållandena mellan den som mobbar och den som blir mobbad, och att den som utsätts utesluts från den sociala gemenskapen.

När räknas det som mobbning?

Upprepning är nyckelordet. Blir du återkommande utsatt för negativa handlingar räknas det som mobbning.

Mobbad – exempel

1177 ger exempel på kränkningar som räknas som mobbning när de utförs upprepade gånger, flera exempel kan klassas som tyst mobbning: 

 • Att ignorera någon, till exempel genom att sluta prata med personen eller inte berätta saker.
 • Att säga elaka saker, himla med ögonen eller skratta åt någon.
 • Att sprida rykten om någon.
 • Att skriva elaka saker om någon på nätet.
 • Att kritisera och förstöra för någon utan orsak.
 • Att knuffa eller hota någon.

Du som blir mobbad avgör ifall det är mobbning om det får dig att må dåligt och det sker upprepande gånger. 

Mobbning och utfrysning på jobbet ses ofta som ett individproblem, men forskning visar att det snarare är i organisationen problemet sitter. 

Vad är tyst mobbning på arbetsplatsen?

Tyst mobbning brukar det kallas när kränkningarna är ickeverbala och görs med kroppsspråket. Det kan vara att himla med ögonen, göra miner, inte svara på tilltal, sucka och behandla någon som luft. 

Vad är exempel på mobbning på jobbet? 

Blir du inte medbjuden på luncher? Inte hälsad på? Utesluten från viktig information? 

Skvaller, utfrysning, öknamn, ryktesspridning, förtal. Orättfärdig kritik, konstant nedvärdering eller avsiktlig överbelastning av arbetsuppgifter. 

Mobbning på jobbet, och utfrysning på jobbet, kan ta olika former.

Mobbad på jobbet – exempel

Arbetsmiljöverket har listat några signaler och tecken på kränkande särbehandling på jobbet:  

 • samarbetssvårigheter
 • personkonflikter
 • sökande efter syndabockar
 • arbetsklimat som präglas av tryckt stämning
 • en jargong eller skämt som alla inte är bekväma med
 • hög sjukfrånvaro
 • hög personalomsättning
 • minskande effektivitet och produktivitet

Vad kan man göra om man blir mobbad eller utfryst på jobbet?

Prata med din chef. Arbetsgivaren har ansvar för att både förebygga och hantera mobbning på jobbet.

Mobbning på jobbet – rättigheter

Mobbning och kränkande särbehandling på jobbet är otillåtet och din arbetsgivare har en skyldighet att vidta åtgärder om en arbetstagare trakasseras eller kränks.

Arbetsmiljöverket har föreskrifter om kränkande särbehandling och mobbning. Det är även krav på att det ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Om du av någon anledning inte vill prata med just din chef om mobbningen, kan du alltid vända dig till ditt skyddsombud eller fackliga företrädare på jobbet. Skyddsombud har en skyldighet att upplysa arbetsgivaren när det råder brister i arbetsmiljön.

Om det finns företagshälsovård på din arbetsplats kan du även vända dig dit. 

Mobbad på jobbet – ska man säga upp sig?

Om problemet inte åtgärdas och du börjar utveckla stressymptom, rekommenderar forskaren Anneli Mattson, som gjort en studie om social utfrysning på jobbet, att man ska säga upp sig

Innan du säger upp dig på grund av mobbning ska du ha ovanstående i åtanke – att du har rättigheter om du blir mobbad på jobbet och att arbetsgivaren har skyldigheter att åtgärda problemen.

Vad ska man göra om man blir mobbad eller utfryst av chefen?

Är du mobbad på jobbet av chefen? Prata med en högre chef om sådan finns. 

Annars går det alltid att prata med skyddsombudet på jobbet om mobbningen. 

Finns det brister i arbetsmiljön har skyddsombudet en skyldighet att upplysa arbetsgivaren om det. Att kontakta ett regionalt skyddsombud är också ett alternativ. 

Om inget av ovanstående är ett alternativ kan du anmäla mobbning, som en risk i arbetsmiljön, till Arbetsmiljöverket.

Det här ska chefen ha koll på

 • Organisationens policy och rutiner för kränkande särbehandling och mobbning
 • Tidiga signaler
 • Hur man konkret ska agera
 • Konflikthantering
 • Svåra samtal

Källa: Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Kan man bli sjukskriven på grund av mobbning på jobbet?

Mobbning kan leda till sjukskrivning. Långvarig psykisk ohälsa och sjukdom kan bli en konsekvens om man blir utsatt för mobbning

Blir man sjukskriven till följd av mobbning eller kränkande särbehandling har man rätt till sjukersättning.

Kan man anmäla mobbning på jobbet?

Blir man sjukskriven då man blivit mobbad räknas det som en arbetssjukdom som ska anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Mobbning på jobbet – kan man få ersättning?

Räknas det som arbetsskada eller arbetssjukdom kan man ha rätt till ersättning för bland annat inkomstförlust. 

Kan man få skadestånd för mobbning på jobbet?

Du kan ha rätt till skadestånd om mobbningen du utsätts för relateras till någon av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen.

Din arbetsgivare är skyldig att utreda och åtgärda problemet, om du blir mobbad på jobbet, och du har anmält det. Har din arbetsgivare inte fullgjort sin skyldighet kan hen bli skyldig att betala skadestånd till dig. 

Skadeståndet ligger på ungefär 50 000 kronor enligt nuvarande rättspraxis. 


Stressrelaterad psykisk ohälsa på grund av jobbet är den näst vanligaste orsaken till sjukskrivning bland livsmedelsarbetare. Läs mer här.