Män väljer pengar, kvinnor mer fritid

Kvinnor väljer hellre ledighet än pengar, män gör tvärs om. Det visar den enkätundersökning förbundet genomfört för att ta reda på hur Livs-arbetstiden används.

[Ur nummer: 01/2004] Inför de stundande avtalsförhandlingarna har Livs förhandlare behov av egna framtagna basfakta för att framgångsrikt kunna argumentera för sina framförda krav. Fakta av den kalibern är hur medlemmarna använt sig av sitt eget arbetstidskonto inom ramen för den så kallade Livsarbetstiden. Har  ”kontobesparingen” tagits ut i form av pengar, ledighet eller pensionssparande? 
Arbetsgivarna antyder ibland att det är inte stor idé att köra vidare på arbetstidsförkortnings vägen via Livsarbetstiden då nästan alla ändå tar ut den i pengar. 
Men så är inte alls fallet visar Livs egen enkätundersökning*.
I stort sett är det lika många som ta ut ”arbetstidsförkortningen” i ledighet (47,2 procent) som i pengar (50,0 procent).

Få väljer pension
Däremot är det enbart ett fåtal (2,8 procent) som väljer att lägga sin Livsarbetstid i pensionen.
Utöver detta avtecknar sig några tydliga resultat i undersökningen: Kvinnor väljer i mycket högre grad än män att ta ut sin ”tid” i ledighet. Och ju äldre man blir, oavsett kön, väljer man ledigheter hellre än pengar.

Få problem med uttag
En del i undersökningen var också att ta reda på om det ute på arbetsplasterna hade varit förknippat med några svårigheter med själva uttaget av Livsarbetstiden som ledighet. Men så tycks inte ha varit fallet, endast på 9 arbetsplatser uppger man att man har tvistat om uttaget av ledighet. Totalt ingår 19 462 Livsmedlemmar i enkätundersökningen.

*Enkätresultatet finns i den tryckta tidningen