[Ur nummer: 03/2004] * Sverige har en maxgräns på åtta timmar för transport av djur till slakteri med möjlighet att förlänga med tre timmar på grund av geografiska förhållanden.
Detta gäller också hästar.
* Sverige har under flera år försökt påverka de andra EU-länderna att begränsa transporttiderna. Ett förslag till ny förordning kommer i juli. Enligt detta ska det vara tillåtet att transportera djur i nio timmar utan vila. Därefter måste djuren få vila i tolv timmar i bilen. Och sedan på nytt köras i nio timmar.
Men någon maxgräns finns inte i detta förslag, utan det kommer att vara tillåtet att upprepa transporten efter vila. Det är ett förslag helt otillräckligt ur svensk synvinkel.
* Åse Tronstad, kansliråd på Jordbruksdepartementets djurenhet som deltar i överläggningarna, säger att det är möjligt att Sverige kommer att agera för att skapa en blockerande minoritet för att stoppa förslaget till ny djurtransportförordning.
– Vi kan acceptera två gånger nio timmar med vilopaus mellan. Men det är också maxgränsen. Det ska inte gå att upprepa  i det oändliga.
* Åke Rutegård, vd i Kött- och charkföretagen med insyn i förhållandena på kontinenten säger att de stora europeiska transportföretagen har ett helt annat synsätt på djur.
– EU:s förslag som vi anser för urvattnat tycker transportföretagen är fullkomligt oacceptabelt. De kör djuren kors och tvär över kontinenten och tycker att den föreslagna begränsningen är alldeles för radikal.
* Mer att läsa om Gudrun Lindvalls utredning ”Kännande varelser eller okänsliga varor?” SOU 2003:6 finns på sidan 9 i denna tidning. Arbetsmiljöverket säger i sitt remissvar nej till förslaget om att förbjuda elpåfösare.