[Ur nummer: 06/2004] 2000 medlemmar i norska livsmedelsarbetareför-bundet gick ut i strejk för krav på bättre reglering av inhyrd arbetskraft.
Medlingsförsöken misslyckades och på onsdagen den 19 maj var arbetsnedläggningen ett faktum.
Konflikter är inte vanliga i Norge. Sista gången de norska bryggeriarbetarna tog till strejkvapnet var 1929. Denna gång handlar det om en viktigt principiell fråga, säger NNN:s förbundssekreterare Eystein Gaare.
– Arbetsgivarna vill själva bestämma över inhyrning av arbetskraft. Men den ordningen kan vi inte acceptera. Vi kräver en regelrätt förhandling som protokollförs på ett förpliktigande sätt innan inhyrd arbetskraft tas in, säger han.
Efter tre strejkdagar upptogs nya förhandlingar och en överenskommelse kunde nås. Kravet på förhandlingsrätt lyckades inte norska livsmedelsarbetareförbundet få igenom. Däremot kunde man få tillstånd en precisering av gällande regler: inhyrda får endast tas in vid semestrar och oförutsedda händelser som arbetstoppar.