Elektrikerförbundet drev kravet på kupévärmare i montörernas bilar till arbetsdomstolen och vann. Med hotande skadestånd blev det fart på arbetsgivarna.

[Ur nummer: 02/2004] En kupévärmare kostar 10 000 – 15 000 kronor att sätt in i bilen. Det är en viktig fråga för Elektrikerförbundets medlemmar i Norrland som drabbas av blåskatarr, när de sätter sig i kalla bilar.
Kurt Junesjö, pensionerad jurist på LO:s Rättsskydd, berättar om tvisten. Genom att Elektrikerförbundet hade skrivit in rätten till kupévärmare i kollektivavtalet kunde tvisten avgöras i arbetsdomstolen.
Elektrikerförbundet vann och de arbetsgivare som inte installerade kupévärmare blev skyldiga att betala skadestånd.
Han menar att avtal kan sätta fart på det lokala arbetsmiljöarbetet.
– Som det är idag är det för tandlöst, säger han. Det handlar för mycket om att bolla över frågan till arbetsmiljöinspektionen som inte har tillräckligt med resurser för att bevaka arbetsplatserna.
Att skyddsombuden idag inte är tillräckligt aktiva beror, tror han, på att de saknar makt.
De kan stoppa arbetet, de kan kalla in arbetsmiljöinspektionen, men därefter är inte bollen deras längre.
Han vill att arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ska lyftas in i kollektivavtalen. På det sättet kan det bli fart på det lokala arbetsmiljöarbetet, det får nya muskler. Som det är nu ger arbetsmiljöinspektören ett föreläggande. Sedan händer inte så mycket.
Men om arbetsmiljön är avtalad kan klubben säga: Ni uppfyller inte föreskrifterna. Vi vill ha skadestånd. Fackklubben får ett verktyg att arbeta med.
När företaget bryter mot bestämmelserna har klubben en förhandlingsposition. Den kan säga: Uppfyller ni inte bestämmelserna kräver vi skadestånd. n