Arla Foods har kommit med ett inriktningsbeslut som innebär att mejeriet i Karlskrona, som är företagets minsta, läggs ner hösten 2006. 85 anställda är berörda av beslutet. Kvar i Karlskrona blir bara en omlastnings-plats med 15 anställda.

[Ur nummer: 05/2004] Arla Foods har kommit med ett inriktningsbeslut som innebär att mejeriet i Karlskrona, som är företagets minsta, läggs ner hösten 2006. 85 anställda är berörda av beslutet. Kvar i Karlskrona blir bara en omlastnings-plats med 15 anställda.
Hela produktionen vid mejeriet i Karlskrona flyttas till Jönköping. Dessutom ska delar av produktionen vid mejeriet i Göteborg flyttas till Norrköping. Om denna strukturplan genomförs blir Jönköping Arla Foods största k-mjölksmejeri i Sverige.
– Vi visste att vi inte låg bra till, säger Jörgen Svahn, klubb-ordförande i Karlskrona. Ett tag såg det ut som att vi skulle klara oss. Mejeriet går ju bra, det är inte det som är problemet. Så det är klart att vi är besvikna.

Längre transporter
Helt klart är att det blir längre transporter vid en nedläggning. Mjölken i Blekinge kommer att behöva köras till Jönköping, Kalmar och Falköping. Det är inte bra vare sig för miljö eller ekonomi. I utredningen bakom inriktningsbeslutet påstås att nedläggningen sparar energi, det ska klubben titta på.
– Vi ska sätta oss ner och gå igenom utredningen, sedan är dags att fundera över om vi ska ta in en löntagarkonsult.
Han tycker att det är ett problem med dygnet runt-driften. Mejeriet i Jönköping kör natt, hade det inte gjort det hade inte heller Karlskrona kunnat läggas ner. Nattarbete är en fråga som Arla Foods koncernfack slitit med under många år. Ska man bevilja undantag för det? Det har gjorts i Kallhäll, Linköping och Jönköping.
Hans Löfgren, klubbordförande på mejeriet i Jönköping, förstår att de är besvikna i Karlskrona. Det stämmer att de måste köra på natten i Jönköping för att kunna ta över Karlskronas produktion, men nattarbetet infördes inte av det skälet, utan för att de tog över produktion från Linköping.
– Det är klart att om vi inte hade haft nattarbete hade det behövts fler mejerier. Det här är en diskussion som förts under hela 90-talet, men vi i Livs öppnade för det steg för steg, säger han.
Egentligen handlar det om datummärkningen. För att göra dagsförpackad mjölk med färre mejerier behövs nattarbete. Dagsförpackat har blivit ett viktigt konkurrensmedel gentemot importen.
Jörgen Samuelsson, klubb-ordförande på mejeriet i Göteborg, säger att inriktningsbeslutet är tråkigt, men att det kunde ha blivit värre. De var ett tag rädda för att hela mejeriet skulle läggas ner. Nu förlorar de distributionen till Halmstadsområdet och Bohus-län, men det blir ändå en investering i ny kylanläggning, som också är en arbetsmiljöförbättring.
Han vet ännu inte hur många personer som är berörda i Göteborg, cirka 130 årsanställda talar företaget om.

Turordningslista väntar
– Vi ska gå igenom organisationsplanen och se till att vi inte har några inhyrda eller externa vikarier. Sedan får vi se var strecket i turordningslistan kommer att dras, säger Jörgen Samuelsson.
Det blir inga uppsägningar av tillsvidareanställda före sommaren.