[Ur nummer: 07/2004] Huvudägare i Sokolow-koncernen är finska HK Ruokatalo  (32,6 %) och  svenska LRF (19,43 %).
LRF äger även en andel, cirka 9 procent, i HK Ruokatalo.
I den ”ägarstyrelse” som finns i koncernen sitter bland andra Swedish Meats ordförande Sören Kvanteå och Lars-Göran Pettersson, LRF:s nyvalde vice ordförande.
Den verkställande koncernledningen samt de lokala fabriksledningarna på de fem Sokolow-anläggningarna runt om i Polen består dock enbart av polska medborgare.
Totalt arbetar det cirka 3 500 anställda i koncernen. Och i Polen är Sokolow det marknadsledande företaget inom slakt- och charkbranschen.
Sokolow är ett av de många före detta statligt ägda företag som har privatiserats sedan Polen gick över till marknadsekonomi 1989.
Bland annat har det på slakteriet i Kolo inneburit att antalet anställda minskat från 2 350 år 1992 till nuvarande 800.
– När de tidigare statliga företagen privatiserades fanns  det en central uppgörelse som sa att 20 procent av aktierna i företaget skulle tillfalla de anställda. Och alla anställda skulle få behålla sina jobb under de tre första privatiseringsåren, berättar Maciej Nawrocki, Solidaritets fackklubbsordförande på Sokolow i Kolo.
Nu är det tre  åren sedan länge tillända, 1 550 anställda har redan hunnit  förlora sina arbeten och merparten av de tidigare anställda aktieägarna har sålt sina aktier.
– Helt enkelt därför att de har behövt pengarna för att finansiera den dagliga överlevnaden, konstaterar Maciej.