[Ur nummer: 09/2004] Nu brinner det i knutarna. Nu få ni sno er på om ni ska hinna skriva några motioner till nästa års förbundskongress (28-31 maj 2005).
Innan den 29 oktober skall förbundsstyrelsen ha alla inkomna motioner på sitt sammanträdesbord och innan dess skall motionerna ha hunnit behandlats i respektive avdelnings representantskap.
Det innebär tidsmässigt att din motion(er) helst bör finnas på din avdelningsstyrelses sammanträdesbord innan september månads utgång.
Rätt att motionera till kongressen har enligt förbundets stadgar ”envar enskild medlem, liksom avdelning eller klubb”.
För att de inkomna motionerna ska kunna behandlas så smidigt och rättvist som möjligt bör i varje motion enbart avhandlas ett enda ämne. Och det bör ske först i en förklarande text och sen avslutas med en eller flera ”att-satser” med förslag eller krav  på åtgärder. Skriv!