På Swedish Meats i Skara vill företaget införa ett arbetstidsschema som leder till en klassisk kvinnofälla – lågt betalda deltidsjobb.

[Ur nummer: 09/2004] Mamma Scans köttbullar tillverkas vid färsfabriken i Skara och den stora majoriteten av de 170 arbetarna är kvinnor som jobbar i paketeringen.
För två och ett halvt år sedan kom ett förslag om ett schema som innebär att man jobbar fyra dagar och är ledig fyra.  Det innebär jobb fem av åtta helger.

Färsk datummärkning
Inom akutvården som måste hållas öppen dygnet runt är det ganska vanligt. Men att använda det för att tillverka köttbullar är mer originellt. Förklar-ingen är att handeln vill ha dagsfärska datum på förpackningarna.
– Personalen på färsfabriken sa nej till förslaget, berättar Mikael Ringqvist, Livs-klubbens ordförande. Vi hoppades att det hade hamnat i papperskorgen för gott, men så dök det upp på nytt i våras. Och nu har det gått prestige i det.
Förslaget innehåller en mängd fällor. Arbetstiden räcker inte till en full heltid, Swedish Meats vill minska arbetstiden till 29,3 timmar i veckan. Fackklubben kräver att tjänsterna förblir på heltid och med full betalning.
– Det är ju inte våra medlemmar som vill ha arbetstidsförkortningen, säger Mikael Ring-qvist.
–  Det finns ingen anledning att de ska betala ur egen ficka.
Dessutom är det en viktig jämställdhetsfråga att inte låta arbetsgivarna skapa nya lågt betalda deltidsarbeten. Hela fackföreningsrörelsen kämpar ju för att lyfta sina medlemmar ur denna kvinnofälla.
Företaget har svarat genom att erbjuda alla som har anställning i dag en kompensation för arbetstidsförkortningen. De skulle få ett omställningsbidrag på 3 000 kronor.

Samma jobb, olika lön
– Det här kan vi naturligtvis inte gå med på, säger Mikael Ringqvist. Det skulle innebära att de nya som anställs på färsfabriken skulle göra samma jobb men med lägre lön. Vi skulle ge upp principen om lika lön för lika arbete. Tjänst-
göringsgraden skulle sänkas och vi skulle på sikt få allt fler deltidsarbeten.
Dessutom är konstruktionen med omställningsbidrag mycket osäker. Vad händer med det vid nästa stora besparing?
Han ser en fara att schemaförslaget kommer att användas för att tvinga fram lönesänkningar och helgarbete inte bara i färsfabriken utan vid hela anläggningen i Skara och inom hela koncernen.  
Centrala förhandlingar har förts mellan parterna utan att man har kunnat komma överens.
Vid mål&medels pressläggning ligger bollen hos arbetsgivaren. Mikael Ringqvist vet inte om denne kommer att fullfölja sitt förslag eller ta reson och börja diskutera alternativ.
Swedish Meats informationsdirektör Hempe Mobärg säger att han kan förstå fackets invändningar, men att förändringen ändå är nödvändig ur lönsamhetssynpunkt.
– Vi behöver stärka vår konkurrenskraft, säger han. Vi behöver vända på varje sten.