När barnen börjar bli stora vill Teresia Zafaradl inte riskera att fastna i Swedish Meats kvinnofälla. Hon har bestämt sig för att säga nej till erbjudandet om deltid och helgarbete.

[Ur nummer: 10/2004] Swedish Meats erbjudande väcker inte längre någon riktig vrede, säger hon. Det har varit för många turer och för många försämringar under åren. Hon känner bara en stor, stor besvikelse, och hon tror att de andra också känner så, och då menar hon de andra tjejerna i paketeringen i färsfabriken i Skara, där Mamma Scans köttbullar tillverkas.  
– Besvikelse, besvikelse, besvikelse, säger hon.
Egentligen borde de inte behöva ta ställning till det här arbetstidsschemat, för det går rakt emot den svenska jämställdhets-
politiken, och förmodligen hade de inte behövt göra det om de hade varit män. Men nu är den stora majoriteten av de 130 som jobbar i färsfabriken kvinnor. 

Arbete på fem av åtta helger
Den fråga arbetsgivaren vill ha svar på är om de är beredda att sänka sin tjänstgöringsgrad från heltid till deltid och gå med på ett schema som innebär jobb fem av åtta helger. Under det första året ska en utfyllnadslön garanteras upp till heltid, men därefter är inkomsten höljd i dunkel.
– Jag kommer att säga nej, säger Teresia. Det går inte för mig. Jag har en sambo som jobbar vanliga tider. Jag vill kunna vara tillsammans med honom och med barnen. Vi skulle få tre lediga helger på två månader. Så vill inte jag ha det.
Hon måste också se till sin familjs behov. Det är på helgerna de kan träffas.
– Ta bara en sådan sak som gemensam semester. Det kunde vi inte ta i år. Jag hade inte möjlighet att bestämma när jag skulle ta ut min ledighet.
Det är trötthet, besvikelse som hon och de andra i paketeringen känner.
Hon har jobbat i 17 år på färsfabriken. Hon har en heltidstjänst, och som många andra kvinnor har hon tagit föräldraledigt och jobbat deltid, men nu när barnen går i skolan – de är 6 och 10 år – vill hon jobba heltid, och det är ju så den svenska jämställdheten ska fungera. Heltidstjänsten i botten ska göra det möjligt att åter ha full arbetstid.
– Jag vill inte ha deltidsarbete, säger hon. Det handlar om pengar, möjlighet att ta lån, köpa hus. Bankerna frågar efter inkomst och om man jobbar heltid.

Två heltidslöner behövs
Hon och sambon har ett fint ställe ute på landet, med päronträd och vita knutar, som de hyr med förhoppningen om att en dag kunna köpa. Det ligger i Vinninga några mil utanför Skara. Man behöver två bilar för att bo här, och det kostar; man behöver två heltidslöner.
Teresia som är med i Livsklubbens styrelse tycker att den här ovissheten om framtiden är jobbig; hon gick hem i måndags för att magen krånglade. Snart ska hon iväg och hämta Carolina, den yngsta dottern på fritids. Den äldre, Sandra, cyklar hem själv.
Jonny Läth som är aktiv i klubben på Swedish Meats och ordförande i Livs avdelning 17 Skara är med och hälsar på hos Teresia i Vinninga. Han säger att arbetstiderna är körda. Företaget har rätt att lägga arbete på helgen. Det finns inget skydd i avtalet. Företaget har också rätt att minska arbetstiden till 28 timmar. Tvisten har dragits i central förhandling.
– Enda anledningen till de nya arbetstiderna är att man vill kunna leverera till handeln sju dagar i veckan, säger han.
Personalens missnöje på färsfabriken har ändå gjort visst intryck på Swedish Meats ledning. Tidpunkten för att införa deltidstjänsterna har skjutits upp. Ledningen säger att den ska ta ställning till enkätsvaren och sedan fortsätta diskussionen i januari-februari.
Om Swedish Meats bestämmer sig för att fullfölja sin plan kommer det sannolikt att innebära uppsägningar. Anställningsavtalen kommer att omförhandlas för varje individ.
Om en deltidsanställning erbjuds och den anställde tackar nej ska han eller hon erbjudas en annan heltidstjänst, finns ingen sådan blir det förhandling enligt LAS om uppsägning. Turordningslistor kommer i den situationen att upprättas för hela anläggningen, inte bara färsfabriken.
– Det här är en mycket viktig facklig fråga, säger Jonny Läth. Det gäller inte bara Skara, utan det gäller hela koncernen och i förlängningen hela branschen. Om den största producenten inför deltidsarbete och helgarbete kommer det att tvinga de andra att följa efter och det finns en risk för amerikanisering av branschen. Det kommer att skapas deltidsjobb som det inte går att försörja sig på. Vi riskerar att hamna i det amerikaner kallar ”working poor”. Man måste ha fler jobb för att klara sin försörjning.
* Företagets informationsdirektör, Hampe Mobärg, menade, när jag talde med honom, att det ändå är ett generöst erbjudande de kommer med. Personalen får jobba deltid och behålla lönen.Vad säger du?
– Det inte är så erbjudandet lyder, säger Jonny Läth. Ersättningen för utfyllnadstiden är det arbetsgivaren som har makten över. Den kan han dra in när han vill. Vi håller på att förhandla om det och vi har sagt att vi inte kan acceptera det.

Samma jobb med lägre lön
– Vi kan inte heller acceptera att de nya som anställs vid färsfabriken inte skulle få rätt till samma löneutfyllnad. De nya skulle med andra ord göra samma jobb, men med lägre lön. Det enda säkra i deras erbjudande är deltidstjänsterna, fortsätter Jonny Läth.
– Swedish Meats måste se längre, säger Teresia. Jag tror inte att de har en aning om hur vi mår, hur stämningen är, hur uppgivna vi alla känner oss.

Psykosociala miljön i botten
Företagets förslag till schema med fyra dagars jobb och fyra dagars ledighet innebär till exempel bara sex garanterat lediga helgdagar per år. Det är julhelgen, nyår och någon helg till, men inte påsk och pingst.
– Jag tror inte ledningen förstår vad det är de gör, säger Jonny. De förstör något grundläggande i relationen. De säger att det är bra för kroppen att jobba deltid fyra dagar och var ledig i fyra dagar. Men de lyssnar inte på personalen, hur den vill lägga upp det, så att man kan behålla heltidstjänsterna.
Han menar att den psykosociala arbets-miljön blir körd i botten om man tvingas jobba fem av åtta helger.
Det innebär att det egna livet slås i spillror, man kan inte följa sina barn på deras aktiviteter, man kan inte träffa den man lever med på helgen. Folk mår dåligt av det här. De vill inte ha det.