[Ur nummer: 11/2004] På Dafgårds i Källby var det 40 anställda som fick sin lön sänkt med 600 kronor i månaden när den nya Ob-trappan i slakt- och charkavtalet trädde i kraft i våras.
Ilskan bland de 40 var stor. Och facklubben körde huvudet i väggen när de försökte få  företagsledningen till att lätta på plånboken och på frivillig basis kompensera de 40 för inkomstbortfallet. Efter diverse formella och informella förhandlingsvändor är man dock nu på god väg att nå en uppgörelse.
– Äntligen visar företagsledningen att man vill nå fram till ett avslut på den här trista historien. Så förhoppningsvis har vi en acceptabel lösning på gång ganska snart, säger Peter Pegrell, ledamot i Livs klubbstyrelse på Dafgårds.
För att finansiera kompensationen till dem som fick sin lön sänkt i och med den nya Ob-trappan, tänker man till stor del använda sig av den så kallade lokala potten på Dafgårds.