Efter det att såväl Livs förbundsledning som avdelning 4:ans styrelse uppmanat samtliga ledamöter i den skandalomsusade styrelsen för Anna Johansson – Visborgs stiftelse att avgå har de nu entledigats från sina uppdrag.

[Ur nummer: 11/2004] Formellt var det Länsstyrelsen i Stockholms län som fattade det unika beslutet att sparka de fem ledamöterna i stiftelsens styrelse med motiveringen: ”Hela styrelsen anses ha brustit i sitt ansvar för stiftelsens ändamål och förvaltning. Kritiken gäller främst hur frågor om jäv, lån, lägenhetsupplåtelser och hyressättning hanterats”.

Även om det är de snaskiga ”lägenhetsaffärerna” inom stiftelsens bostadsbestånd som rönt mest intresse i media är det ändå styrelsens bristfälliga hantering av stiftelsens ekonomi som är den allvarligaste förseelsen sett i ett bredare perspektiv.

Då stiftelsen, under styrelsens förvaltarskap gått back med 21 miljoner kronor under de senaste två åren, ett minus som till stor del uppstått därför att man avstått från att höja hyrorna i bostadsbeståndet, befinner sig stiftelsen idag på gränsen till likvidation. Vilket också tydligt finns inskrivet i stiftelsens årsredovisning för år 2003: ”Som framgår av balansräkningen understiger värdet av Stiftelsens tillgångar summan av dess skulder, vilket är likvidationsgrundande enligt Stiftelselagen 7:1”

De tre ledamöter, med anknytning till avd 4 Stockholm, som ingick i stiftelsens styrelse och som nu entledigas är Agneta Johansson, Kent Lundberg och Regina Norrby.

Regina Norrby var nyinvald i styrelsen och bär därmed inget ansvar för vad styrelsen uträttat under föregående år.